MISJA SZKOŁY: Jesteśmy szkołą otwartą, przyjazną i bezpieczną. Dbamy o indywidualny i wszechstronny rozwój każdego ucznia.

Rok szkolny 2020/2021

Administrator danych osobowych -
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie -
reprezentowany przez dyrektora Marię Łazugę
informuje o zmianie inspektora danych osobowych.
Inspektorem jest pani Małgorzata Kociniak,
Kontakt do JODO
iod@sp8.belchatow.pl

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE UCZNIA W TRAKCIE ZDALNEGO NAUCZANIA w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie - Pobierz

UWAGA
Od 26 października dla uczniów klas 0-3 uczęszczających na obiady, posiłki wydawane będą w stołówce szkolnej wg. dotychczasowych zasad. Natomiast dla uczniów klas 4- 8, którzy przeszli na nauczanie zdalne, płatność za obiady z ostatniego tygodnia października zostanie przepisana na kolejny miesiąc.

Ślubowanie i Pasowanie na uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie

Dnia 22.10.2020 r. w zmienionej formule i z zachowaniem reżimu epidemiologicznego odbyło się Ślubowanie i Pasowanie na uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie. W uroczystości wziął udział Poczet Sztandarowy naszej szkoły, a uczniowie z powagą i dostojnie odśpiewali Hymn Polski. Następnie uczniowie złożyli ślubowanie w obecności swoich wychowawców i dyrekcji szkoły. Na pełnoprawnych uczniów naszej społeczności zostało przyjętych 83 wychowanków, którzy będą rozwijać swoje pasje i zainteresowania, zdobywać wiedzę i pogłębiać umiejętności w czterech oddziałach. Nad szkolną edukacją będą czuwały nauczycielki: pani Anna Szczucka, pani Anna Skóra, pani Joanna Makowska, pani Małgorzata Kwiecień. Motywem przewodnim tegorocznej uroczystości były pory roku. Każda klasa zaprezentowała swoją, a nawiązaniem do barw były kolorowe wstążki, pociąg pór roku, balony i „magiczny ołówek”, którym pani dyrektor Maria Łazuga dokonała pasowania. Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątki ufundowane przez Rodziców oraz upominki z Organu Prowadzącego – miasta Bełchatowa. Dyrektor szkoły życzył Uczniom samych sukcesów, Rodzicom i Opiekunom dumy i zadowolenia, a Nauczycielom wytrwałości, cierpliwości oraz satysfakcji zawodowej. Był to uroczysty i odświętny dzień, który na długo zapadnie w pamięci.

Ślubowanie i Pasowanie klasy 1 aŚlubowanie i Pasowanie klasy 1 bŚlubowanie i Pasowanie klasy 1 cŚlubowanie i Pasowanie klasy 1 d-->

Książki kochają każdego ...

N,,Książki kochają każdego, kto je otwiera, dając mu poczucie bezpieczeństwa i przyjaźń, niczego w zamian nie żądając.”
( C. Funke )
Nasza szkoła bierze udział w konkursie organizowanym przez Empik - 1000 powodów, by czytać. Dzieci klas 1 i 2 stworzyły plakat na podstawie książki E. Zubrzyckiej ,,O zajączku Filipie, który że strachu dokonał wielkich czynów”. Ta historia nauczyła nas, że wiara w siebie może pokonać największy strach i uratować przyjaciela. Nagrody otrzymają szkoły, które zbiorą największą liczbę głosów oddanych przez internautów w aplikacji mobilnej Empik. Zachęcamy do głosowania.

XX Dni Papieskie pod hasłem „TOTUS TUUS”

Z okazji XX Dni Papieskich pod hasłem „TOTUS TUUS” został zorganizowany konkurs dla klas VI-VII pt:. „Jan Paweł II w oczach młodzieży”. W konkursie wzięło udział wielu uczniów, wszystkie prace przybliżyły postać papieża Polaka. Prace nagrodzone zostały wyeksponowane na głównym holu szkoły.
Laureaci konkursu:
1 miejsce - Amelka Wołosz 7c
2 miejsce - Wiktoria Maruszewska 7e
3 miejsce - Anna Majchrzak 7e
Wyróżnienie:
Aleksander Osiński 7e
Nagrodzeni uczniowie otrzymali nagrody książkowe.

„Mój najpiękniejszy Różaniec”

W październiku odbył się konkurs pt. „Mój najpiękniejszy Różaniec” - praca polegała na własnoręcznym wykonaniu różańca z różnych dostępnych materiałów. W konkursie udział wzięli uczniowie klas pierwszych.
Laureaci konkursu:
1 miejsce - Zuzanna Mądrzak 1c
2 miejsce - Julita Jagusiak 1b
3 miejsce - Wiktoria Bereska 1d
Wyróżnienia
1. Franciszek Komór kl 1d
2. Mieszko Kabziński kl 1a
3. Amelia Fiołek kl 1d
4. Norbert Daniłowicz kl 1c
Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe.

" ZBIERAMY KASZTANY DLA KRZYSIA"

Nasza szkoła dołączyła do akcji charytatywnej " ZBIERAMY KASZTANY DLA KRZYSIA" organizowanej przez Leszy Bełchatów - Miłośnicy czystych lasów. Ilość przyniesionych przez uczniów kasztanów przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli potrzebującego chłopca oraz jego rodzinę i cieszymy się z dobrych serduszek naszych podopiecznych.
BRAWO WY!!!

Balladyna Narodowe Czytanie

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: „Trylogię” Henryka Sienkiewicza oraz „Lalkę” Bolesława Prusa. W 2016 roku Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda rozpoczęli Narodowe Czytanie „Quo vadis”. W 2017 roku lekturą Narodowego Czytania było „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Akcja Narodowe Czytanie 2018 miała wyjątkowy charakter – w związku z jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Para Prezydencka zaprosiła nas wówczas do lektury „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. W 2019 roku lekturą Narodowego Czytania były Nowele polskie , a w 2020 wyróżniono dramat J. Słowackiego „Balladyna”. We wrześniu nasza szkoła ponownie włączyła się do organizowanego przedsięwzięcia i w klasach siódmych oraz ósmych na lekcjach języka polskiego czytaliśmy to wybitne dzieło polskiego romantyzmu. Uczniowie wykazali się piękną recytacją, przygotowali stroje i wcielili się w role wybranych postaci. Nie zabrakło również teatralnych scenek, w których podopieczni mogli wykazać się talentem aktorskim. Na godzinach wychowawczych oglądaliśmy prezentacje multimedialne przygotowane przez uczniów dotyczące J. Słowackiego i napisanej przez niego „Balladyny”. Wszystkim zaangażowanym uczniom oraz nauczycielom dziękujemy.Wczoraj, 15 września, u jednej z uczennic naszej szkoły stwierdzono koronawirusa. Na polecenie sanepidu dyrektor pani Maria Łazuga, ustaliła listę osób, które od 7 września miały kontakt z zakażona. Bełchatowski sanepid zdecydował, iż 15 nauczycieli wraz z rodzinami skierowano na kwarantannę. Będą na niej przebywać 10 dni. Natomiast uczniowie klasy, do której uczęszczała uczennica objęci zostali 10-dniową kwarantanną i nauczaniem zdalnym.
Uczniowie pozostałych klas odywają zajęcia zgodnie z dotychczasowym planem lekcji.
Wczoraj szkoła została poddana dekontaminacji. Wszelkie decyzje dotyczące organizacji pracy w szkole dyrektor Maria Łazuga podejmuje po konsultacjach z sanepidem oraz piotrkowską delegaturą Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Procedury zapewniania bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie w związku z wystąpieniem epidemii

- Pobierz

Regulamin organizacji pracy szkoły w okresie pracy zdalnej

- Pobierz

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Pierwszego dnia września tradycyjnie odbyło się w naszej szkole rozpoczęcie roku szkolnego. Niestety ze względu na pandemię jego formuła musiała zostać zmieniona. Nie było uroczystego apelu, a jedynie spotkania uczniów z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych, gdzie zostały przekazane najważniejsze informacje na temat organizacji pracy w roku szkolnym 2020/2021.
Wejście uczniów do szkoły odbywało się według wyznaczonego harmonogramu i zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny.
Dyrektor szkoły skierowała do uczniów, ich rodziców oraz pracowników szkoły list z okazji inauguracji roku szkolnego 2020/2021, który został odczytany przez wychowawców podczas spotkań klasowych. Życzenia na nowy rok szkolny dla placówki przesłała również Prezydent Miasta Bełchatowa Pani Mariola Czechowska.
W nowym roku szkolnym, uczniowie będą musieli zmierzyć się nie tylko z nauką, ale również z przestrzeganiem nowego reżimu sanitarnego.

List Prezydenta Miasta w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021List dyrektora szkoły w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021Rok szkolny 2020/2021 to kolejny rok udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. - Pobierz

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. - CzytajKarta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021 - Pobierz

Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę niepełnoletnią - Pobierz

Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę niepełnoletnią - Pobierz

Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę inną niż rodzic/opiekun prawny - Pobierz

 
-->