MISJA SZKOŁY: Jesteśmy szkołą otwartą, przyjazną i bezpieczną. Dbamy o indywidualny i wszechstronny rozwój każdego ucznia.

Rok szkolny 2020/2021

Administrator danych osobowych -
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie -
reprezentowany przez dyrektora Marię Łazugę
informuje o zmianie inspektora danych osobowych.
Inspektorem jest pani Małgorzata Kociniak,
Kontakt do JODO
iod@sp8.belchatow.plBalladyna Narodowe Czytanie

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: „Trylogię” Henryka Sienkiewicza oraz „Lalkę” Bolesława Prusa. W 2016 roku Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda rozpoczęli Narodowe Czytanie „Quo vadis”. W 2017 roku lekturą Narodowego Czytania było „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Akcja Narodowe Czytanie 2018 miała wyjątkowy charakter – w związku z jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Para Prezydencka zaprosiła nas wówczas do lektury „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. W 2019 roku lekturą Narodowego Czytania były Nowele polskie , a w 2020 wyróżniono dramat J. Słowackiego „Balladyna”. We wrześniu nasza szkoła ponownie włączyła się do organizowanego przedsięwzięcia i w klasach siódmych oraz ósmych na lekcjach języka polskiego czytaliśmy to wybitne dzieło polskiego romantyzmu. Uczniowie wykazali się piękną recytacją, przygotowali stroje i wcielili się w role wybranych postaci. Nie zabrakło również teatralnych scenek, w których podopieczni mogli wykazać się talentem aktorskim. Na godzinach wychowawczych oglądaliśmy prezentacje multimedialne przygotowane przez uczniów dotyczące J. Słowackiego i napisanej przez niego „Balladyny”. Wszystkim zaangażowanym uczniom oraz nauczycielom dziękujemy.Wczoraj, 15 września, u jednej z uczennic naszej szkoły stwierdzono koronawirusa. Na polecenie sanepidu dyrektor pani Maria Łazuga, ustaliła listę osób, które od 7 września miały kontakt z zakażona. Bełchatowski sanepid zdecydował, iż 15 nauczycieli wraz z rodzinami skierowano na kwarantannę. Będą na niej przebywać 10 dni. Natomiast uczniowie klasy, do której uczęszczała uczennica objęci zostali 10-dniową kwarantanną i nauczaniem zdalnym.
Uczniowie pozostałych klas odywają zajęcia zgodnie z dotychczasowym planem lekcji.
Wczoraj szkoła została poddana dekontaminacji. Wszelkie decyzje dotyczące organizacji pracy w szkole dyrektor Maria Łazuga podejmuje po konsultacjach z sanepidem oraz piotrkowską delegaturą Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Procedury zapewniania bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie w związku z wystąpieniem epidemii

- Pobierz

Regulamin organizacji pracy szkoły w okresie pracy zdalnej

- Pobierz

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Pierwszego dnia września tradycyjnie odbyło się w naszej szkole rozpoczęcie roku szkolnego. Niestety ze względu na pandemię jego formuła musiała zostać zmieniona. Nie było uroczystego apelu, a jedynie spotkania uczniów z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych, gdzie zostały przekazane najważniejsze informacje na temat organizacji pracy w roku szkolnym 2020/2021.
Wejście uczniów do szkoły odbywało się według wyznaczonego harmonogramu i zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny.
Dyrektor szkoły skierowała do uczniów, ich rodziców oraz pracowników szkoły list z okazji inauguracji roku szkolnego 2020/2021, który został odczytany przez wychowawców podczas spotkań klasowych. Życzenia na nowy rok szkolny dla placówki przesłała również Prezydent Miasta Bełchatowa Pani Mariola Czechowska.
W nowym roku szkolnym, uczniowie będą musieli zmierzyć się nie tylko z nauką, ale również z przestrzeganiem nowego reżimu sanitarnego.

List Prezydenta Miasta w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021List dyrektora szkoły w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021Rok szkolny 2020/2021 to kolejny rok udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. - Pobierz

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. - CzytajKarta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021 - Pobierz

Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę niepełnoletnią - Pobierz

Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę niepełnoletnią - Pobierz

Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę inną niż rodzic/opiekun prawny - Pobierz

 
-->