MISJA SZKOŁY: Jesteśmy szkołą otwartą, przyjazną i bezpieczną. Dbamy o indywidualny i wszechstronny rozwój każdego ucznia.

Rok szkolny 2019/2020

Administrator danych osobowych -
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie -
reprezentowany przez dyrektora Marię Łazugę
informuje o zmianie inspektora danych osobowych.
Inspektorem jest pani Małgorzata Kociniak,
Kontakt do JODO
iod@sp8.belchatow.pl

Planujemy na październik…

1.

Wyjście na przedstawienie ,, Kot w butach” MCK

– kl. 1,2b, 2d, 2e, 3a

03.10.2019 r.

2.

Podsumowanie Światowych Dni Tabliczki Mnożenia – akademia dla klas 3

04.10.2019 r.

3.

DEN – uroczysta akademia.

Zaprezentowanie umiejętności artystycznych klas 2a i 2 d podczas trwania uroczystości.

 11.10.2019 r.

4.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

( opieka świetlicowa).

14.10.2019 r.

5.

Udział w XX Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych

16.10.2019 r.

6.

Zebranie Rady Pedagogicznej

23.10.2019 r.

7.

Ślubowanie klas pierwszych. Dzień Projektów.

,, W świecie baśni i bajek” – podróże małe i duże po baśniowej literaturze. Klasy 2a,2b,2c,2d,2e

25.10.2019 r.

8.

Udział w II edycji konkursu edukacyjnego ,, Szkolne przygody Gangu Słodziaków” klasa 2a

październik 2019 r.

Dzień Edukacji Narodowej

„Woda – naturalne bogactwo świata ludzi, zwierząt i roślin”

W dniu 09.10.2019r. uczniowie klasy 2d wzięli udział w zajęciach ekologicznych w terenie w ramach IV edycji projektu ekologicznego „Woda – naturalne bogactwo świata ludzi, zwierząt i roślin” realizowanego przez Spółkę WOD-KAN. Dzieci zwiedziły laboratorium i ujęcie wody. Uczestniczyły w doświadczeniach badających czystość wody, w pogadance na temat oszczędzania wody oraz obejrzały bajkę ekologiczną. Na koniec wizyty przygotowany był słodki poczęstunek, a każde dziecko otrzymało prezent. Wszyscy wrócili bardzo zadowoleni i deklarowali chęć udziału w następnych takich zajęciach.

Małgorzata Kruk

Wielcy Polacy na polskich banknotach

Projekt edukacyjny uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 8 w Bełchatowie - pobierz

„Między nami kobietkami”

08.10 2019r. w naszej szkole odbyło się spotkanie dla dziewczynek klas 6 „Między nami kobietkami”, jako ścieżka edukacyjna w ramach „Wychowania do życia w rodzinie”. Pani Prelegentka uzupełniła wiedzę z zakresu fizjologii dojrzewania, omówiła właściwe nawyki higieniczne. Każda z dziewcząt otrzymała upominek w postaci specjalnego zestawu edukacyjnego.

"Nauka dla Ciebie"

"Uczyć, bawiąc oraz bawić, ucząc".
- pisał Ignacy Krasicki

W Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Bełchatowie w dniach 03-04.10.2019r. w ramach projektu "Nauka dla Ciebie", realizowanego przez Centrum Nauki Kopernik wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gościł „Naukobus” z objazdową wystawą "Eksperymentuj!".
Dla dzieci przygotowanych było 18 stanowisk, m.in. łamigłówki, szyfry, trójkąt Pitagorasa, wirujące krzesło, człowiek - układanka, znikające kolory, szybkość reakcji, kula plazmowa i inne. Interaktywne eksponaty były skonstruowane w taki sposób, aby zachęcały uczniów do samodzielnego poznawania świata – angażowały dzieci od oddziału przedszkolnego, młodzież oraz dorosłych. Przy każdym eksponacie znajdowało się krótkie wyjaśnienie obserwowanych procesów, a dodatkowymi informacjami służyli także obecni na wystawie doświadczeni edukatorzy. Uczniowie mogli samodzielnie podjąć decyzję o tym, w jaki sposób doświadczają wystawy. Eksponaty wystawy Eksperymentuj! zostały tak skonstruowane, żeby zachęcać do posługiwania się wyobraźnią i intuicją, a także do odkrywania nauki w życiu codziennym.
Rangę wystawy podniosła wizyta władz Miasta Bełchatowa, Wiceprezydenta od spraw oświaty, Pana Łukasza Politańskiego, Wicewojewody Łódzkiego, Pana Krzysztofa Cieciórę oraz Pana Marka Jasińskiego – Członka Zarządu Powiatu.
Nauka poprzez eksperymenty i doświadczenia sprawiła, zarówno najmłodszym jak i najstarszym uczniom, wiele frajdy (co widać na załączonych zdjęciach).

Zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas 8- ych. „Przemoc a Moc w szkole”

Dnia 03.10.2019r. w naszej szkole odbyły się zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas 8- ych prowadzone przez przedstawicieli policji - Zespół ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii KPP Bełchatów.
Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu profilaktycznego, który realizuje policja przy współpracy z Urzędem Miasta Bełchatów.
Tematyka spotkania „Przemoc a Moc w szkole” dotyczyła uzależnień od alkoholu i środków odurzających.

Pedagog szkolny

„Magiczny świat pszczół”

Pola Oremus, uczennica klasy 2a, reprezentowała naszą szkołę w konkursie ekologicznym na formę przestrzenną pn. „Magiczny świat pszczół” organizowanym, w ramach EKO-PIKNIKU 2019, przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie.
Konkurs polegał na zbudowaniu ekspozycji z surowców wtórnych i naturalnych.
I mamy pierwszy sukces!
I miejsce dla Poli Oremus oraz I miejsce dla SP 8 w Bełchatowie.
Nagrodą w konkursie był laptop dla naszej klasy.
Gratulujemy Poli i życzymy dalszych sukcesów!

Beata Młodzik, Patrycja Szulada

„Żyję zdrowo – nie palę”

Zajęcia profilaktyczne
„Żyję zdrowo – nie palę”
„Alkohol – wróg czy przyjaciel”

Dnia 01.10.2019r. w naszej szkole odbyły się zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas szóstych i siódmych prowadzone prze Strażą Miejską w Bełchatowie. Celem spotkań „Żyję zdrowo – nie palę”( klasy 6), „ Alkohol – wróg czy przyjaciel” (klasy 7) było dostarczenie wiedzy na temat uzależnień , dostarczenie wiedzy na temat tego, czym jest alkohol i jakie działanie ma na organizm człowieka, poznanie konsekwencji zdrowotnych sięgania po papierosy i alkohol, nauka umiejętności odmowy. Zajęcia realizowane były w formie warsztatów , pogadanek dotyczących właściwych zachowań interpersonalnych w oparciu o prezentacje multimedialną.

Pedagog szkolny

Szanowni Rodzice,
nasza szkoła kolejny raz uczestniczy w akcji IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia organizowanej w dniu 4 października 2019 r. pod hasłem:
Starsi sprawdzają,
czy młodsi tabliczkę mnożenia znają!

Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogli popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.

Koordynator akcji Barbara Folholc

Zajęcia profilaktyczne „Stop agresji fizycznej i psychicznej

Dnia 24.09.2019r. w naszej szkole odbyły się zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas siódmych i piątych prowadzone prze Strażą Miejską w Bełchatowie. Temat spotkania „Stop agresji fizycznej i psychicznej” obejmował zagadnienia dotyczące rozpoznawania przyczyn złości i agresji, rozumienia siebie i innych, metod opanowania i przezwyciężania złości i agresji.
Zajęcia realizowane były w formie warsztatów , pogadanek dotyczących właściwych zachowań interpersonalnych w oparciu o prezentacje multimedialną.

Pedagog szkolny

Narodowe Czytanie polskich nowel

18 września odbyło się w naszej szkole Narodowe Czytanie polskich nowel. Pani Dyrektor, zaproszeni goście oraz uczniowie z klasy 8c i 7c pięknie recytowali prozę E. Orzeszkowej, M. Konopnickiej, H. Sienkiewicza, B. Prusa, S. Żeromskiego.  Zaprezentowane utwory, mimo upływu lat, nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę. Na twarzach obecnych można było zauważyć zadumę i wzruszenie. Recytatorom serdecznie gratulujemy cudownego występu.

„Jak Pstryk i Bzik zostali oświeceni”

Dnia 09 września 2019r. uczniowie klas I– III z wielkim zaciekawieniem obejrzeli edukacyjne przedstawienie „Jak Pstryk i Bzik zostali oświeceni” opracowane przez Fundację PGE. Bohaterowie widowiska przypomnieli młodym widzom zasady bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej.

„Dziel się uśmiechem”

Nasza szkoła bierze udział w VII edycji programu profilaktyczno – edukacyjnego „Dziel się uśmiechem”. Celem programu jest edukacja dzieci w klasach 1–3 oraz 4– 6 na temat prawidłowej higieny jamy ustnej. Zajęcia edukacyjne są prowadzone przez nauczycieli, którzy współpracują z Polskim Czerwonym Krzyżem. We wrześniu w programie brała udział klasa II „e”. Podczas zajęć zapoznano uczniów z podstawową wiedzą na temat zębów oraz higieny jamy ustnej, omówiono rolę i funkcję zębów, budowy zęba, zwrócono uwagę na potrzebę dbania o zęby od najmłodszych lat, omówiono zasady mycia zębów, przestrzegania zasad czterech kroków dbania o zęby. Drugoklasiści wysłuchali opowiadania P. Bourgeois, B. Clark „Franklin i wróżka Zębuszka”. Rozdano uczniom pakiety edukacyjne Orbit „Dziel się uśmiechem”. Jesteśmy pewni, że prozdrowotna edukacja uczniów prowadzona od najmłodszych lat jest kluczem do budowy właściwych postaw w przyszłości. Życzymy wszystkim klasom satysfakcji z realizacji programu „Dziel się uśmiechem”.

„Kolorowa Lokomotywa – Na zielonym szlaku 2019”

Uczniowie klasy III d na początku września w ramach projektu artystyczno – ekologicznego „Kolorowa Lokomotywa” – Na zielonym szlaku 2019 wyruszyli na niezwykłą wyprawę. Zadaniem projektu było połączenie warsztatów artystycznych z praktycznymi zadaniami ochrony i pielęgnowania najbliższego otoczenia. Działania warsztatowe miały za zadanie edukować i pobudzić w młodych ludziach potrzebę zgłębienia wiedzy z zakresu ochrony środowiska, wykształcić postawy proekologiczne, obudzić w odbiorcach indywidualną odpowiedzialność za stan środowiska.
W ramach projektu odbyły się trzy typy spotkań ekologiczno-artystycznych.
4 września w MCK w Bełchatowie uczniowie uczestniczyli w warsztatach poświęconych ekologicznym zakupom. W trakcie zajęć wspólnie wykonywali piramidę odpowiedzialnych zakupów i poznali ekoznaki. Na zakończenie warsztatu każde dziecko ozdobiło własną bawełnianą torbę na zakupy.
10 września odbył się wyjazd do Leśnej Osady Ekologicznej w Kole. W trakcie wycieczki dzieci wzięły udział w ścieżce przyrodniczo – ekologicznej oraz w warsztatach plastycznych „Śladami zwierząt”.
12 września odbyła się wycieczka do Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Podczas wycieczki dzieci uczestniczyły w warsztatach fotograficznych, wykonywały prace plastyczne z wykorzystaniem elementów przyrody, budowały karmniki do ptaków. Poza tym w towarzystwie pracowników ZPKWŁ obejrzały lokalną przyrodę oraz wzięły udział w grze terenowej. Inspirowani przyrodą regionu dzieci mogły rozwijać swoje pasje i talenty plastyczne.

Małgorzata Kwiecień

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKONEGO 2019/2020

2 września rok szkolny 2019/2020 rozpoczęliśmy od udziału w uroczystej mszy świętej w naszej parafii. Następnie odbyły się akademie szkolne. Dyrektor Szkoły, Pani Maria Łazuga, swoim przemówieniem uroczyście rozpoczęła nowy rok szkolny 2019/2020.

Samorząd Uczniowski

 
-->