• Wytyczne dla zdających egzamin ósmoklasisty - zobacz
  • Wytyczne CKE, MEiN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r. - zobacz