Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 dyrektor wprowadza następującą organizację od 17 maja 2021r. 

1. Wszyscy uczniowie klas 8 uczą się w trybie stacjonarnym według planu obowiązującego z dnia 1 września 2020r. ( 17,18,19,20,21 maja 2021r.)

W dniach 24, 28 maja uczniowie klas ósmych uczą się w trybie zdalnym.

2. W dniach 17,18,19,20 maja – uczniowie klas 7 uczą się stacjonarnie (w szkole). 

3. W dniach 17,18,19,20 maja - uczniowie klas 4,5,6 uczą się zdalnie. 

4. W dniach 25,26,27egzamin ósmoklasisty. Dla uczniów klas 1,2,3,4,5,6,7 są to dni wolne od zajęć. Zajęcia w oddziałach przedszkolnych odbywają się zgodnie z planem. Dla uczniów klas 1- 3 szkoła zapewnia opiekę świetlicowa w godz. 6.30 – 16.30.

Rodzice chcący, aby ich dziecko uczęszczało, w tych dniach, na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze do świetlicy proszeni są o zgłoszenie takiej informacji do wychowawców świetlicy szkolnej do dnia 21 maja. 

5. W dniach 21,24,28 uczniowie klas 7 przychodzą na naukę zdalną natomiast uczniowi klas 4,5,6 uczą się stacjonarnie (w szkole)

6. Wszystkie zajęcia począwszy od 17 maja prowadzone są zgodnie z obowiązującym od  1 września 2020r. planem lekcji. 

7. Od 17 maja uczniowie klas 2 uczą się według obowiązującego planu z września ( II zmiana)

8. Od  31 maja wszyscy uczniowie klas 0-8 uczą się stacjonarnie w szkole.

9. Dzień 2 czerwca ( Dzień Dziecka – zamiast 1 czerwca ) – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (zamiast 4 stycznia 2021r. )

10. 3 czerwca – Boże Ciało

11. 4 czerwca – dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych 

12. 2,4 czerwca 20201r. szkoła zapewnia opiekę świetlicową dla uczniów klas 0-3. 

13. Do 17 maja zapoznanie uczniów z ocenami proponowanymi.

14.  24 czerwca – dzień z wychowawcą.

15.  25 czerwca zakończenie roku szkolnego 2020-2021r. 

Wszyscy nauczyciele od 17 maja świadczą pracę na terenie szkoły.