fantasy-2049567_640.jpg
Dzieci z grupy 0b podjęły wyzwanie i wzięły udział w akcji "Jesteśmy z Wami Niebieskimi Motylami" mającej na celu przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzinom.
Była to bardzo szlachetna i wartościowa inicjatywa,  gdyż jako szkoła jesteśmy  solidarni z osobami niepełnosprawnymi. Podczas akcji promowaliśmy empatię, otwartość, zrozumienie dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu.
Dziękujemy uczniom z klasy III d i pani Małgosi Kruk za nominację.
Przesyłamy piękne zdjęcia,  na których dominował oczywiście kolor niebieski. 
M. Łaczkowska,  K. Pęciak