9 lutego klasa 3b uczestniczyła w zajęciach prowadzonych online na platformie Microsoft Teams przez panią nadkom. Sylwię Maros. Pani nadkomisarz przypomniała dzieciom o ostrożnym i odpowiedzialnym korzystaniu z Internetu. Wskazała też wiele pozytywów korzystania z zasobów stron internetowych. Szczególnie teraz, gdy z powodu pandemii nie można uczestniczyć w różnych spotkaniach, a dzięki Internetowi można się widzieć i słyszeć, czego dowodem są chociażby zajęcia zdalne. 

Wychowawca kl. 3b – Dorota Malarska

 

 

images/Galeria//internet_3b_21/640_1.jpgimages/Galeria//internet_3b_21/640_2.jpgimages/Galeria//internet_3b_21/640_3.jpgimages/Galeria//internet_3b_21/640_4.jpgimages/Galeria//internet_3b_21/640_5.jpg