W ramach Szkolnych Obchodów Dnia Patrona – „Spotkanie z Janem Brzechwą”, zorganizowany został szkolny konkurs plastyczny pt. „Mój ulubiony bohater utworów Jana Brzechwy”. Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: dla uczniów klas 0 – I oraz uczniów klas II – III. Jego uczestnicy mieli za zadanie wykonanie pracy plastycznej na kartonie o formacie A-3 lub A-4, wybraną techniką np. rysunek kredkami, pastelami suchymi, pastelami olejnymi, farbami, wyklejanką lub collage.

Spośród złożonych prac na etapie klasowym wybrano finalistów reprezentujących poszczególne klasy na poziomie szkolnym. Komisja Konkursowa przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

 

Kategoria wiekowa – uczniowie klas 0-I 

I miejsce  - Franciszek Komór, kl. I d

II miejsce – Jaśmina Zagalska, kl. 0 a

III miejsce – Zofia Pełka, kl. I c

Wyróżnienie – Pola Stańczyk, kl. 0 b

 

Dyplomy za udział otrzymali:

Julian Zagalski, kl. I b

Lena Zawadzka, kl. I a

 

Kategoria wiekowa – uczniowie klas II – III 

I miejsce  - Aniela Kałuża, kl. II c

II miejsce – Antoni Kaczmarek, kl. III a

III miejsce – Natan Kowalczyk III b

Wyróżnienie – Kacper Kubik, kl. 3d

 

Dyplomy za udział otrzymali:

Lidia Króliczak, kl. II b,

Maria Dudkiewicz, kl. III e

Michalina Kęsy, kl. II d

 

 

Nagrody i okolicznościowe dyplomy laureatom konkursu wręczyła Dyrektor Szkoły – Pani Maria Łazuga.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział, a zwycięzcom i wyróżnionym GRATULUJEMY.

                                               Joanna Makowska, Katarzyna Woźniak-Kopek, Beata Młodzik