Zapraszam i zachęcam  uczniów klas VII i VIII  do udziału w Powiatowym Konkursie Profilaktycznym „Sobą być, bez nałogów żyć – alkohol i papierosy” on-line.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu:

  1. ulotki zawierającej informację na temat zagrożeń wynikających z palenia papierosów i spożywania alkoholu oraz propozycję graficzną.

Format ulotki A4, technika dowolna

Projekt ulotki może być wykonany w formie:

– ulotka jednokartkowa

– ulotka dwukartkowa

– ulotka składana

lub 

  1. plakatuz hasłem zawierającym antyreklamę papierosów lub alkoholu

 

Technika wykonania plakatu – dowolna (malarstwo, rysunek, wyklejanka, kolaż).

Format pracy – A-3.

Plakat powinien zawierać:

-hasło będące antyreklamą papierosów lub alkoholu, 

- imiona i nazwiska autorów, 

-  nazwę i adres szkoły, klasę,

- miejscowość i rok powstania pracy.

Prace mogą być wykonane indywidualnie lub w dwuosobowych zespołach.

Każdy uczestnik lub zespół może przesłać tylko jedną pracę. Do konkursu powinny być zgłaszane prace samodzielnie opracowane, nigdzie wcześniej nie opublikowane.

Termin zgłaszania prac na konkurs 15.05.2020r.

Zainteresowanych konkursem uczniów proszę o kontakt (e-dziennik lub MS Teams). 

Pedagog szkolny