Od 4 maja uczniowie klas ósmych będą mogli uczestniczyć w dodatkowych zajęciach. Dla każdej klasy zaplanowana została jedna godzina języka polskiego i jedna godzina matematyki.  Są to godziny które zostały przydzielone przez organ prowadzący Miasto Bełchatów w celu powtórzenie i utrwalenie wiadomości do egzaminu ósmoklasisty. 

Zajęcia prowadzone na terenie szkoły odbywać będą się z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

 

 Zajęcia_dodatkowe_-_harmonogram_klasa_8.png