20210430_120031.jpg

Dzień Flagi i 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, to okazja to bliższego poznania historii Polski. Dzieci z grupy 0a na początek lekcji o patriotyzmie, wspólnie z goszczącym na zajęciach Wicedyrektorem naszej Szkoły Panem Karolem Orymusem, zaśpiewały hymn narodowy „Mazurka Dąbrowskiego”. Pan Dyrektor opowiedział dzieciom o genezie powstania Konstytucji 3 Maja oraz o jej znaczeniu dla rozwoju państwa polskiego. Jeszcze większe zainteresowanie wzbudziła jego prezentacja historii ustanowienia flagi biało-czerwonej, jako naszych barw narodowych. Na zakończenie zajęć dzieci zaprezentowały okolicznościowe wiersze.

Katarzyna Woźniak-Kopek