Bełchatów, 1 września 2021 r.

 

Szanowni Państwo, Nauczyciele, 

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

Pracownicy Szkoły

 

 

Zakończyły się wakacje i rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/2022. 

Po kilkumiesięcznej nauce zdalnej  wracamy do szkoły, do codziennych obowiązków, do budowania relacji rówieśniczych, nabywania nowych umiejętności oraz pogłębiania i zdobywania nowych wiadomości.  Bezpieczeństwo oraz działania wspierające  uczniów, rodziców, nauczycieli 

i pracowników szkoły są priorytetami w nadchodzącym roku szkolnym. Zależy nam wszystkim na bezpiecznym powrocie do placówki, dlatego wspólne, odpowiedzialne działania w reżimie sanitarnym pozwolą na zminimalizowanie ryzyka  i bezpieczny pobyt w szkole. 

Drodzy Uczniowie  przed nami rok wytężonej pracy, rok wielu zadań i obowiązków, ale i możliwości odnoszenia sukcesów i pokonywania trudności. Przed nami dziesięć miesięcy intensywnej pracy, zdobywania nowych doświadczeń, pogłębiania wiedzy i rozwijania pasji i zainteresowań. 

Życzę wszystkim, aby czas spędzony w naszej szkole był radosny, ale i pracowity, bo wtedy osiągniemy dużo sukcesów. Życzę, by nadchodzący rok szkolny był spokojny i bezpieczny, by obfitował w sukcesy edukacyjnei wychowawcze.

 W nowym roku szkolnym 2021/2022 Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom, Pracownikom i Przyjaciołom szkoły życzę samych sukcesów, realizacji marzeń oraz  wytrwałości, ale przede wszystkim zdrowia. Zapewniam, że dołożyłam wszelkich starań, by nauka w naszej placówce była bezpieczna i przyjazna, a dzięki dobrej współpracy z Organem Prowadzącym i pozyskaniu funduszy była również nowoczesna, oparta na nowoczesnych metodach aktywizujących oraz odbywała się w zmodernizowanych i odnowionych klasopracowniach. Dzięki rodzicom i wpłatom na Radę Rodziców wyposażonych w nowe sprzęty  meblowe. Zapewniam, że będziemy dbać o jak najlepsze warunki dla naszych uczniów przez cały najbliższy rok szkolny. 

Rok szkolny 2021/2022 uważam za otwarty.

Z wyrazami szacunku 

Maria Łazuga

dyrektor szkoły