Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  w Bełchatowie zaprasza Państwa do udziału w szkoleniach on – line organizowanych przez pracowników Poradni. Tematy szkoleń dostępne są na stronie internetowej:(http://pppbelchatow.pl/) Zgłoszenia oraz ewentualne pytania należy przesyłać meilowo   na adres podany przy temacie i numerze szkolenia.