Nasi najmłodsi uczniowie w ubiegłym roku szkolnym brali udział w XI edycji projektu „Zdrowo jem, więcej wiem”. Spośród 2600 zespołów z całej Polski zostało wyłonionych 27 najlepszych. Uczniowie klasy 0a znaleźli się w pierwszej dziesiątce. Gratulujemy !

Mamy nadzieję, że osiągnięty sukces będzie Was mobilizował do zdrowego odżywania przez całe życie i do dalszego zdobywania wiedzy na ten temat.