W niedzielę 1 maja przeżywaliśmy Szóste Narodowe Czytanie Pisma Świętego, które zapoczątkowało Ogólnopolski Tydzień Biblijny. 

Tematem tego tygodnia były słowa „Posłani z darem pokoju Jezusa zmartwychwstałego”. 

Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły przyłączyli się do tej inicjatywy i z wielkim zaangażowaniem odczytywali Słowo Boże na podstawie Ewangelii świętego Łukasza.