W piątek 3 czerwca 2022 roku  odbył się Bal Ósmoklasisty w restauracji „Jan”,  który został zorganizowany przez rodziców, uczniów i wychowawców klasy ósmych.

Bal rozpoczął się od tradycyjnego poloneza zatańczonego przez przyszłych absolwentów Szkoły Podstawowej nr 8 w Bełchatowie.  W pierwszej parze zatańczyła pani Dyrektor Szkoły. Rodzice, zaproszeni goście, nauczyciele ze wzruszeniem obserwowali, jak uczniowie tańczą poloneza. Po polonezie przyszedł czas na podziękowania: wychowawcom, pani Dyrektor, wicedyrektorom, organowi prowadzącemu, rodzicom oraz uczącym poloneza. Następnie wykonane zostały pamiątkowe zdjęcia ósmych klas wraz z wychowawcami. 

A potem już było szaleństwo na parkiecie !!!