„Guzikomania” to konkurs, który został zorganizowany w naszej szkole, a jego motywem przewodnim były oczywiście guziki. 
Mogli przystąpić do niego wszyscy uczniowie. Celem konkursu było rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej uczniów oraz wzbogacanie warsztatu plastycznego poprzez zastosowane różnorodnych form i technik plastycznych. Zadaniem uczestników było wykonanie pracy 
w dowolnym formacie z wykorzystaniem guzików. Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem. Prace były wyjątkowe, niepowtarzalne i bardzo pomysłowe. Jury wyłoniło zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych (uczniowie klas 0-III i IV-VIII). 

Wszystkim laureatom gratulujemy, a uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.