Dnia 14 czerwca  2022 r. odbył się Konkurs Ortograficzny ,,Piszę bez błędów”  dla klas trzecich. Organizatorami były nauczycielki: Anna Szczucka i Beata Kałuża. Uczniowie mieli szansę wykazać się znajomością zasad ortografii i umiejętnością ich stosowania. Konkurs składał się z  dwóch części- dyktanda i zadań ortograficznych, za które można było zdobyć maksymalnie 70 punktów; trwał 45 min. Do konkursu przystąpiło 9 uczniów -po 3-z klasy IIIa,  IIIb, IIIc . 

Najlepsze wyniki osiągnęli:

I miejsce Milena Kliks - 65 p. - kl. 3b

II miejsce Amelia Świątek – 60 p. -  kl. 3b

III miejsce Aniela Kałuża – 59 p. – kl. 3c

Wyróżnienia:

Patryk Kola / 57,5 p. - kl. 3b

Zuzanna Skolimowska - 56,5 p. - kl. 3c

Filip Związek – 56,5 p. – kl. 3a

Pozostali uczniowie otrzymali następującą ilość punktów: 

Tymon Warzecha - 52 p. - kl. 3a

Julia Suchcicka – 43,5 p.  – kl. 3c

Kaja Niewierska – 39 p. – kl. 3a            

Laureatom konkursu zostaną  wręczone  nagrody książkowe i dyplomy, pozostałym uczestnikom dyplomy ,,Mistrz  Ortografii”.       Gratulujemy uczniom i ich nauczycielom.

                                                                                                        Organizatorzy: Anna Szczucka                                

                                                                                                                         Beata Kałużna