Towarzystwo Przeciwdziałania Narkomanii "MOST" informuje, że prowadzimy rekrutację do grupowych zajęć socjoterapeutycznych, mających charakter profilaktyki uniwersalnej dla dzieci i młodziezy w wieku 11-15 lat. Zajęcia prowadzone będą w Bełchatowskim Centrum Profilaktyki i Terapii od września b.r. , po uprzedniej konsultacji z rodzicami dzieci i uzyskaniu ich zgody na udział dziecka w programie. Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu (czwartek) przez 3 godziny zegarowe (16.30-19.30)

Celem zajęć socjoterapeutycznych jest rozwijanie kompetencji osobistych i społecznych chroniących przed uzależnieniami oraz podnoszących poziom funkcjonowania psychospołecznego dzieci i młodzieży (min. budowanie adekwatnej samooceny i wiary w siebie, określania celów, rozwiązywania konfliktów, rozwijanie asertywności, radzenia sobie z emocjami, stresem i relacjami społecznymi).

Jednocześnie informujemy, że oprócz zajęć realizowanych w ramach profilaktyki uniwersalnej, tj. przeznaczonych dla ogółu młodzieży, prowadzimy również program profilaktyki selektywnej rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Narkomanii - "FreD Goes net" dla młodziezy w wieku 14-18 lat, używającej substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub szkodliwy. Zajęcia prowadzą certyfikowani trenerzy programu.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny po godz. 16.00 (p. Ewelina Jakubczyk - 506530113).

 

Zadanie finansowane jest ze środków Miasta Bełchatowa i skierowane jest wyłącznie do mieszkańców miasta.

 

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Frączek - koordynator projektu