Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2022/2023 -pobierz

Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej - pobierz

Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę niepełnoletnią - pobierz

Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę niepełnoletnią - pobierz

Upoważnieniedo odbioru dziecka przez osobę inną niż rodzic/opiekun prawny - pobierz

Opieka stomatologiczna tel. 44 633 73 95 - czytaj