KADRA PEDAGOGICZNA

Maria Łazuga Dyrektor
Joanna Chrzanowska Wicedyrektor
Karol Orymus Wicedyrektor
Kamila Ałaszewska Fizyka
Ewa Bieniek
Karol Orymus
Historia
Katarzyna Boczkiewicz
Edyta Dyniak - Wachecka
Ewa Jadwiszczak
Anna Korenik
Gabriel Lorencki
Iwona Łukasiewicz
Karolina Oklejak
Izabela Stasiak
Anna Studziżur
Patrycja Szulada
Renata Wnuk
Agnieszka Zalewska
Grażyna Zawada
Nauczyciel wspomagający
Anna Perljan
Katarzyna Pęciak
Małgorzata Świerszcz
Pedagog
Ewa Węglewska Nauczanie indywidualne
Grażyna Zawada Logopeda
Katarzyna Bujacz
ks. Sławomir Kuśniarz scj.
Honorata Kwaśniewska
Paulina Maruszewska
Joanna Stępnik
Religia
Kamila Bukowska
Iwona Wojciechowska
Ewa Wolska - Stanowska
Ewa Zamolska
Świetlica
Ewa Cichońska
Barbara Folholc
Bożena Karasińska
Edyta Przewoźnik
Matematyka
Aleksandra Drzewosz Plastyka
Renata Wnuk Język niemiecki
Katarzyna Gocyk
Marta Goździewska
Patrycja Piotrowska
Paulina Pietrowicz
Viviana Zatorska
Język angielski
Edyta Jaros
Katarzyna Kaczor
Ewa Kiereś
Bożena Dymus
Magdalena Majchrzak-Maras
Język polski
Magdalena Kaczor
Małgorzata Kwiecień
Maria Lelicka
Magdalena Łaczkowska
Dorota Malarska
Joanna Makowska
Dorota Maliszewska
Beata Młodzik
Jadwiga Moneta
Karolina Prokop
Anna Skóra
Patrycja Sudak
Anna Szczucka
Nauczanie wczesnoszkolne
Anna Kępińska Przyroda
Paweł Wasiak
Anna Skóra
Wojciech Klepczyński
Informatyka
Paweł Wasiak
Joanna Chrzanowska
Technika
Krzysztof Załęczny Muzyka
Jolanta Makowska
Bożena Przybył
Mariusz Strojkowski
Elżbieta Zielińska
Wychowanie fizyczne
Małgorzata Mateusiak Geografia
Małgorzata Mateusiak
Patrycja Piotrowska
Biologia
Katarzyna Sadurska Chemia
Beata Wójcik
Katarzyna Laskowska
Biblioteka
Kinga Szczygłowska Doradztwo zawodowe
Honorata Kwaśniewska Wychowanie do życia w rodzinie
Honorata Kwaśniewska Etyka