KADRA PEDAGOGICZNA

Maria Łazuga 

Dyrektor

Joanna Chrzanowska 

Wicedyrektor 

Karol Orymus 

Wicedyrektor 

Anna Skóra

Wicedyrektor 

Kamila Ałaszewska 

Fizyka

Ewa Bieniek
Karol Orymus 

Anna Noweta

Gabriel Lorencki

Historia

Karol Orymus

Wiedza o społeczeństwie

Edyta Dyniak - Wachecka
Ewa Jadwiszczak
Anna Korenik
Gabriel Lorencki
Iwona Łukasiewicz
Izabela Stasiak
Patrycja Szulada 
Agnieszka Zalewska 
Grażyna Zawada

Paweł Wasiak

Katarzyna Kaczor

Honorata Kwaśniewska

Katarzyna Pęciak

Patrycja Sudak

Nauczyciel wspomagający

Anna Perljan
Małgorzata Świercz 

Pedagog

Grażyna Zawada

Logopeda

Katarzyna Bujacz 
ks. Krzysztof Szlachetka
Paulina Maruszewska

Religia

Andrzej Skarba

Iwona Wojciechowska
Ewa Wolska – Stanowska

Kamila Rzymska
Dominika Grzywińska

Świetlica

Ewa Cichońska
Barbara Folholc
Bożena Karasińska
Edyta Przewoźnik

Kamila Ałaszewska

Matematyka

Aleksandra Drzewosz 

Plastyka

Renata Wnuk 

Język niemiecki

Katarzyna Gocyk 
Beata Stanisławska
Paulina Pietrowicz
Viviana Zatorska

Dorota Pawłowska

Marta Lewandowska

Język angielski

Edyta Jaros
Katarzyna Kaczor
Ewa Kiereś 
Magdalena Majchrzak-Maras

Joanna Chrzanowska

Renata Janus

Język polski

Patrycja Piotrowska 

Przyroda

Anna Skóra

Małgorzata Chorążyczewska

Wojciech Klepczyński 

Informatyka

Joanna Chrzanowska

Małgorzata Chorążyczewska

Technika

Krzysztof Załęczny 

Muzyka

Jolanta Makowska
Bożena Przybył
Mariusz Strojkowski
Elżbieta Zielińska 

Tomasz Makowski

Wychowanie fizyczne

Małgorzata Mateusiak 

Geografia

Małgorzata Mateusiak
Patrycja Piotrowska 

Kamila Bukowska

Biologia

Agnieszka Kłysik 

Chemia

Beata Wójcik
Katarzyna Laskowska 

Biblioteka

Maria Lelicka 

Doradztwo zawodowe

Edyta Jaros

Wychowanie do życia w rodzinie 

Anna Noweta 

Etyka 

Dorota Pawłowska

Magdalena Kaczor

Monika Gawron

Ewa Węglewska

Beata Młodzik

Patrycja Szulada

Dorota Malarska

Maria Lelicka

Małgorzata Kruk

Paulina Pietrowicz

Anna Szczucka

Magdalena Łaczkowska

Joanna Makowska

Małgorzata Kwiecień

 

Nauczanie wczesnoszkolne

Kamila Bukowska

Karolina Prokop

Edukacja przedszkolna

Małgorzata Chorążyczewska

Edukacja dla bezpieczeństwa