Historia naszej szkoły

Placówka istnieje od 1983 roku.
Uroczyste oddanie budynku odbyło się 3 października.
Początkowo szkoła obejmowała działalnością dydaktyczno-wychowawczą uczniów klas I-III.
Pierwszym jej dyrektorem był Feliks Cłapa

 

17 marca 1987 roku szkoła otrzymała imię Jana Brzechwy
(Zarządzenie nr 3/87 Kuratorium Oświaty i Wychowania w Piotrkowie Trybunalskim).
Dyrektorem był wówczas mgr Wacław Kosik
Od początku roku szkolnego 1987/1988 kierownictwo przejęła mgr Janina Lewandowska,
która zarządzała placówką do końca roku szkolnego 1991/1992.
Szkoła nadal mieściła oddziały I-III
Od roku 1992 do 2007 funkcję dyrektora pełniła mgr Henryka Parchatko.
W tym czasie trwał i zakończył się proces przeobrażania placówki w pełną szkołę podstawową.
W czerwcu 1999 mury szkolne opuścili ostatni absolwenci klas ósmych.
Od września 2007 roku funkcję dyrektora pełni mgr Honorata Kwaśniewska.

1 września 1999 rok to początek istnienia zreformowanej szkoły podstawowej mieszczącej
klasy I-VI oraz oddziały przedszkolne.
Wroku szkolnym 2003/2004 nasza szkoła uzyskała certyfikat Szkoły z Klasą, co jest dla nas nauczycieli i uczniów ogromnym zaszczytem.

 

WESOŁA ÓSEMKA - SZKOŁA RADOSNYCH UCZNIÓW

                           

                           

            

Drzwi naszej szkoły zawsze są otwarte dla uczniów
z pomysłami i inicjatywą