MISJA SZKOŁY: Jesteśmy szkołą otwartą, przyjazną i bezpieczną. Dbamy o indywidualny i wszechstronny rozwój każdego ucznia.

Rok szkolny 2018/2019

Konsultacje dla rodziców odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca
w godz. 1700 - 1800.

Wiedzia

Planujemy na grudzień…

1.


Spotkanie klas 8 z przedstawicielem Łódzkiej Szkoły Mody kosmatologii i fryzjerstwa ,, Anagra”.


03.12.2018r.

2.

Wyjście do kina w ramach mikołajek kl. 7b

Wyjście klasy 3a do PGE Giganty Mocy na zwiedzanie ekspozycji i warsztaty ,, Skarby z Ziemi”.


04.12.2018r.

3.

Mikołajki klasowe kl. 1a

Wyjście klasy 1c do pracowni ,, Nitka”.

05.12.2018r.

4.

Konsultacje dla rodziców.

05.12.2018r.

5.

Wyjście do kina w ramach mikołajek na film ,, Miśków dwóch w Nowym Jorku” kl. 2a,2b,2c

Klasowe Mikołajki kl. 0a, 1d, 4a, 4c, 5a, 5c, 5e, 6a, 6d

Szkolne Mikołajki SU

Wyjście do kina Helios z okazji mikołajek na film pt. ,,Grind” kl. 0b ,5d

06.12.2018r.

6.

Konkurs z biologii dla klas 7.

06.12.2018r.

7.

Matematyka- Moja pasja – konkurs organizowany przez Uniwersytet Łódzki kl. 7 - 8

07.12.2018r.

8.


Przedstawienie teatralne ,, Magiczne drzewo” klasy 4-6


07.12.2018r.

9.

Uroczystość z okazji ,, Dnia Górnika ”. godz. 8.55

07.12.2018r.

10.

Wyjście do kina w ramach Helios z okazji mikołajek na film pt. ,,Grind” kl. 0b ,5d

10.12.2018r.

11.

Spotkanie uczniów klas 2 ze Strażą Miejską ,, Grzeczne dzieci segregują i wykorzystują śmieci’’.

11.12.2018r.

12.

Konkurs leksykalno – gramatyczny z j. angielskiego dla kl. 7


11.12.2018r.


13.

Spotkanie uczniów klas 6 ze Strażą Miejską ,, Zanim spróbujesz – narkotyki i dopalacze”.

12.12.2018r.

14.

Wyjazd do Krainy św. Mikołaja w Kołacinku kl. 2d

12.12.2018r.

15.

Żywa lekcja historii ,, Działania wojenne 1939’’.

13.12.2018r.

16.

Wigilia w Fundacji Rozwoju ,, Nitka” kl. 1a

19.12.2018r.

17.

Poinformowanie w formie pisemnej ucznia i jego rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

- dla uczniów udokumentowanie zapisem w dzienniku lekcyjnym,

- dla rodziców informacja pisemna za potwierdzeniem

20.12.2018r.

18.

Kiermasz bożonarodzeniowy –

świetlica, wychowawcy ( SU + świetlica)

W trakcie tygodnia poprzedzającego święta.

19.

Jasełka. Wigilie klasowe. Zajęcia z wychowawcą. Wigilia dla pracowników i zaproszonych gości.

21.12.2018r.

20.

Udział w XVIII Regionalnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek – kl. 1a, 1b, 1d

W ciągu miesiąca grudnia

21.


Warsztaty ,, Pierwsza pomoc przedmedyczna” kl. 1a i 1d

Spotkania z rodzicami – ciekawe zawody w ramach doradztwa zawodowego kl. 1d.

W ciągu miesiąca grudnia


22.

Akcja czytelnicza w kl. 1d ,, Duży czyta małemu”.

W ciągu miesiąca grudnia

23.

Jasełka w grupie 0a (przedstawienie dla rodziców).

W trakcie tygodnia poprzedzającego święta.


24.


Zimowa przerwa świąteczna.

22 – 31 grudnia

Rodzinny konkurs na „Najładniejszą bombkę choinkową”

Ponad 100 uczniów klas I – III wzięło udział w konkursie na "Najładniejszą bombkę choinkową" organizowanym przez MCK w Bełchatowie. Udział w konkursie polegał na wykonaniu bombki choinkowej razem z członkami rodziny. Kolejny raz uczniowie naszej szkoły i ich rodzice pokazali swoje niezwykłe talenty plastyczne. Wszystkie wspaniałe i pomysłowe bombki zostały przekazane do MCK. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 grudnia 2018 roku.

B. Młodzik, M. Kwiecień

Mikołajki

Samorząd Uczniowski

Kim jestem? Skąd pochodzę? Bełchatów- moje miasto

Uczniowie kl. 0b w ostatnich tygodniach wzbogacali swoje doświadczenia w wiedzę o rodzimej miejscowości. W tym celu wybraliśmy się na wycieczkę do Muzeum Regionalnego w Bełchatowie. Podczas zajęć zapoznaliśmy się z historią powstania naszego miasta, poznaliśmy herb i flagę Bełchatowa. Zajęcia zakończyły się pracą plastyczną, utrwalającą zdobytą wiedzę. W drodze powrotnej mogliśmy podziwiać uroki parku, otaczającego Dworek.
Następnego dnia wybraliśmy się do biblioteki szkolnej, w której najpierw pani Beatka zapoznała nas z zasadami korzystania z biblioteki i wypożyczania książek, a później mogliśmy skorzystać z czytelni i obejrzeć piękne albumy o Bełchatowie. Z pewnością będziemy częstymi gośćmi wspaniałych pań Beatki i Kasi! Serdecznie dziękujemy!

Kl. 0b z wychowawcą M. Kaczor

FINAŁ ZBIÓRKI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

Jak co roku, w naszej Szkole została zorganizowana zbiórka karmy i rzeczy dla podopiecznych Schroniska dla zwierząt w Bełchatowie. I tym razem nasi uczniowie i rodzice nie byli obojętni na krzywdę i potrzeby czworonożnych przyjaciół. Za okazane wsparcie, z całego serca w imieniu piesków i kociaków- dziękujemy!

Samorząd Uczniowski, M. Kaczor, K. Prokop

„ W krainie baśni…” – Dzielny, odważny, niepokonany…Rodzinny konkurs plastyczny

Uczniowie kl. 0b- Patryk Kola i Piotr Malak zostali nagrodzeni w rodzinnym konkursie plastycznym organizowanym przez Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie. Celem konkursu było m.in. popularyzacja literatury dziecięcej oraz wspólne, twórcze spędzanie wolnego czasu dzieci z rodzicami. Naszym uczniom i ich rodzicom udało się, więc połączyć przyjemne z pożytecznym! Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu podobnych sukcesów!

Wycieczka do Fabryki bombek choinkowych - SZKŁO DEKOR

28 listopada 2018 r. uczniowie klasy II d wraz ze swoimi rodzicami i wychowawcą odwiedzili Fabrykę bombek choinkowych w Piotrkowie Trybunalskim. Pani przewodnik oprowadzała grupę po produkcyjnej części zakładu. Przedstawiała wszystkie etapy powstawania bombek: formowanie z rozgrzanego szkła na dmuchalni, srebrzenie, malowanie i dekorowanie. Następnie każdy uczestnik wycieczki mógł spróbować swoich sił i wykonać własne ozdoby. Przy pomocy brokatu dekorował kolorowe bombki, które chętnie na pamiątkę zabrał do domu. Wycieczka dostarczyła wszystkim niezapomnianych wrażeń i wprowadziła w atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

Wizyta w Muzeum Regionalnym

21 listopada 2018r. uczniowie z klasy 1d uczestniczyli w lekcji muzealnej pod hasłem „Skąd się wzięło nasze godło?” Uczniowie dowiedzieli się, że orzeł towarzyszy dziejom państwa i narodu polskiego już od ponad ośmiu stuleci jako: godło herbowe książąt dzielnicowych i królów z rodu Piastów, herb królów elekcyjnych, naczelny symbol Królestwa Polskiego oraz znajduje się na czwórdzielnej tarczy herbowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, herb państwowy II i III Rzeczypospolitej. Celem lekcji było omówienie symboliki orła oraz kształtowanie postawy szacunku wobec polskich symboli narodowych. Po lekcji uczniowie udali się na zwiedzanie wystawy „Polskie drogi do niepodległości”, która wpisuje się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Pocztówki z Gitarlandii

19.11.2018r w naszej szkole odbył się koncert muzyczny zatytułowany „Pocztówki z Gitarlandii”. Prowadzący mieli ciekawie przygotowany repertuar a dzieci świetnie się bawiły. Były zaangażowane i zaciekawione. Chętnie brały udział w konkursach i zadaniach przygotowanych przez prowadzących. Dzieci poznały różnego rodzaju gitary oraz usłyszały i śpiewały a nawet tańczył do utworów, które były wygrywane właśnie na tych instrumentach.

Spotkanie z przedstawicielem Straży Miejskiej

14 listopada 2018r. w naszej szkole zorganizowane zostało spotkanie pod hasłem „Bezpieczeństwo dziecka w kontaktach z obcymi”, na które zaproszony został przedstawiciel Straży Miejskiej w Bełchatowie. Spotkanie miało na celu zapoznanie uczniów klas pierwszych z zasadami bezpiecznej zabawy na podwórku, w szkole i w domu. Uczniowie dowiedzieli się, jak powinni bezpiecznie zachowywać się na ulicy i gdy zostaną zaczepieni przez obcą osobę. W trakcie zajęć nie zabrakło wspólnej zabawy, recytowania haseł, śpiewania piosenek i czytania. W czasie spotkania dzieci wiele się nauczyły, a wiedza, którą otrzymały, na pewno kiedyś zaprocentuje!

„Miodobranie. Skąd się bierze miód?”

13 listopada uczniowie z klas pierwszych wzięli udział w spotkaniu z pszczelarzem pod hasłem „Miodobranie. Skąd się bierze miód?”. Uczniowie dowiedzieli się jak porozumiewają się pszczoły i jak przerabiają nektar na miód. Poznali sprzęt, który wykorzystuje się do pozyskania miodu. Uzyskali także informację jak miód trafia do słoiczków. Na zakończenie zajęć każde dziecko otrzymało mini słoik miodu w prezencie oraz słodki poczęstunek.

Małgorzata Kruk, Patrycja Szulada, Beata Młodzik

Jeszcze jeden listopad do okna zapukał...

Jeszcze jeden listopad do okna zapukał
żółtych liści szelestem. I znów nas odszukał.
Nas, zapatrzonych w przeszłość. W dni klęski i chwały
które nam po przodkach w spuściźnie zostały...
Tymi słowami rozpoczęła się inscenizacja słowno – muzyczna z okazji 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość ta wpisała się w różne inicjatywy podjęte w naszej szkole dla uczczenia tego wyjątkowego święta. Celem uroczystości było wzbogacenie wiedzy uczniów, kształtowanie szacunku dla historii minionych pokoleń oraz uświadomienie młodemu pokoleniu jak ważna jest pamięć o poległych walczących o niepodległość narodu.
W akademii wystąpili uczniowie klas 4a, 6b, 7a,b,8c,d .

Ewa Bieniek

100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę

W roku 2018 obchodzimy 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku z tym jakże ważnym wydarzeniem nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji zainicjowanej przez Minister Kultury i Oświat panią Annę Zalewską. Temu przedsięwzięciu towarzyszyło odśpiewanie hymnu narodowego dnia 09.11.2018 roku o godzinie 11.11 uczniowie naszej szkoły utworzyli z biało –czerwonych kart papieru flagę narodową oraz wypuścili w powietrze balony w barwach flagi państwowej. Zaprosiliśmy również do wspólnego świętowania mieszkańców pobliskich bloków, którzy wyszli na balkony i odśpiewali z nami hymn.
Dzięki tej inicjatywie nasi wychowankowie pogłębili wiedzę na temat tamtych wydarzeń oraz potrzebę propagowania patriotyzmu w środowisku lokalnym.

XVI Bełchatowski Bieg Niepodległości

08.11.2018 w parku przy Muzeum Regionalnym w Bełchatowie odbył się XVI Bełchatowski Bieg Niepodległości.
W kategorii Szkół Podstawowych zajęliśmy V miejsce. Uczniowie startujący w biegu, którzy uzyskali najlepsze wyniki to:
I miejsce - Ania Olczyk klasa 5, I miejsce - Kacper Gala klasa 5, III miejsce - Julia Smużniak klasa 4 oraz w poszczególnych rocznikach Maja Herudzińska klasa 4, Michalina Semeradt klasa 4, Aleksandra Kubik klasa 6, Natalia Majchrzak klasa 8, Jakub Sokołowski klasa 5, Wiktoria Piątek klasa 6, Marcin Piątkiewicz klasa 7, Natalia Krakowiak klasa 6, Mateusz Wędzonka klasa 7.

XIII Wojweódzki Konkurs Sprawności Fizycznej oraz Wiedzy o Bepieczeństwie

07.11.2018r. uczniowie klasy IIc reprezentowali naszą szkołę w eliminacjach powiatowych „Policyjna Akademia Bezpieczeństwa” organizowanych dla uczniów klas II szkół podstawowych, przez Komendę Powiatową Policji w Bełchatowie. W teście teoretycznym znajomości wiedzy o bezpieczeństwie i w rywalizacji sportowej wzięli udział: Alicja Kociołek (kl.2c) i Alan Wódka( kl.2c), cała klasa 2c wspierała i kibicowała naszym reprezentantom. Ostatecznie nasza szkoła zajęła III miejsce z 16 rywalizujących szkół. Uczniowie stanęli na podium zdobywając puchar, medale i nagrody rzeczowe. Wszyscy obecni wzięli udział w bardzo ważnej lekcji z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Był to bardzo ciekawy, wesoły, pełen sukcesów dzień.

Joanna Makowska, Katarzyna Pęciak

List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

Mistrzostwa Bełchatowa w Tenisie Stołowym Dziewcząt

18.10.2018 w Szkole Podstawowej nr 5 odbyły się Mistrzostwa Bełchatowa w Tenisie Stołowym Dziewcząt. Naszą szkołę reprezentowały dwie zawodniczki z klasy 5c Zuzanna Kwaśniak i Weronika Długaszek. W wyniku przeprowadzonej rywalizacji dziewczęta zajęły II miejsce i awansowały na zawody powiatowe.
Mistrzostwa Powiatu Bełchatowskiego odbyły się 31.10.2018 w Szkole Podstawowej w Kleszczowie. Dziewczęta zwyciężyły zajmując I miejsce i awansowały na zawody rejonowe w Dobryszycach. Gratulujemy!

Bożena Przybył

XVIII Regionalny Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej „Moja Ojczyzna”

W dniu 27 października 2018r. w Miejskim Centrum Kultury odbył się XVIII Regionalny Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej „Moja Ojczyzna”. Naszą szkołę reprezentowały uczennice: Oliwia Kruk – z klasy 4c oraz Zuzanna Rychlik – z klasy 7b. Utwory zaprezentowane przez solistki to: „Piechota” i „Biały krzyż”. Dziewczynom życzymy sukcesów i dalszego rozwijania swoich pasji.

Małgorzata Kruk, Krzysztof Załęczny

Pasownie Pierwszaków na uczniów Szkoły Podstawowej nr 8

26 października 2018 roku odbyła się uroczystość PASOWANIA PIERWSZAKÓW na uczniów Szkoły Podstawowej nr 8. To był wyjątkowy dzień nie tylko dla dzieci, ale także dla rodziców. Wśród zaproszonych gości znalazł się Pan Kleks. Pierwszoklasiści przedstawili montaż słowno – muzyczny, podczas którego wykazali się swoją wiedzą i umiejętnościami. Po uroczystym przyrzeczeniu zostali oficjalnie przyjęci do społeczności szkolnej. Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe akty pasowania. Każda klasa zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie z panem Kleksem i w radosnym nastroju udali się do swoich sal. Wiele radości sprawiły im upominki ufundowane przez Rodziców.

Małgorzata Kruk

Obchody Dnia Głośnego Czytania

Uczniowie klasy 1d wzięli udział w konkursie „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków” zorganizowanym przez sieć sklepów Biedronka. Konkurs miał na celu popularyzację czytelnictwa wśród dzieci oraz kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu czytanego, przy wykorzystaniu książki pt. „Co się stanie na leśnej polanie czyli wesołe przygody Gangu Słodziaków”. Książka stanowiła podstawę merytoryczną zajęć edukacyjnych przeprowadzanych na podstawie scenariuszy oraz w ramach Konkursu. Zadanie konkursowe składało się z dwóch części: I część to relacja z przeprowadzenia przez Klasę Obchodów Głośnego Czytania, II część to fotorelacja obejmująca prace uczniów, utrwalające nową przygodę Gangu Słodziaków. Realizując zadanie konkursowe wszyscy świetnie się bawili.

Małgorzata Kruk

XIX Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych

23 października 2018r. uczniowie klas integracyjnych 1a i 5a reprezentowali naszą szkołę w XIX Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Jest to świetna okazja do integracji środowiska osób niepełnosprawnych. Na scenie PGE Giganty Mocy uczniowie zaprezentowali swoje zdolności wokalne, recytatorskie i taneczne. Po występie dzieci otrzymały gromkie brawa oraz pamiątkowy dyplom i kosz pełen słodkich niespodzianek. Zdolności artystyczne prezentowane były nie tylko na scenie Gigantów Mocy. W galerii MCK zorganizowano wystawę prac plastycznych i to właśnie tam nasi uczniowie mogli podziwiać swoje prace.

Beata Młodzik, Patrycja Szulada

Obchody 35 lecia Ósemki

W „ósemce” zawsze najważniejszy był uczeń,
jej duszą nauczyciel, a dumą absolwenci”

17 października 2018 roku Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy obchodziła jubileusz 35-lecia. Świętowanie rozpoczęliśmy od mszy świętej. Następnie na sali gimnastycznej odbyła się oficjalna uroczystość, na którą zaproszono władze miasta, przedstawiciela kuratorium oświaty, dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli, byłych dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli, rodziców, absolwentów i przyjaciół szkoły. W uroczyste obchody jubileuszu włączyli się wszyscy nauczyciele i pracownicy placówki, a także rodzice.
Podczas uroczystości zaproszeni goście gratulowali wybitnych osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych naszej placówce. Nie zabrakło również kwiatów i prezentów. Od władz miasta otrzymaliśmy czek na 2,5 tysiąca złotych. Odsłonięta została również tablica upamiętniająca 35 lat działalności placówki.
Została przygotowana kawiarenka ze słodkościami. Można było powspominać oglądając księgi szkolne, oraz dokonać wpisu w aktualnej księdze. Nasi goście zostali przez nas obdarowani przepięknym folderem oraz magnesem upamiętniającym nasz jubileusz. Wszystko odbyło się w przyjaznej i miłej atmosferze.

Klasa 2a z wizytą w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Bełchatowie

11 październiaka 2018 r. klasa 2a odwiedziła Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Bełchatowie. Uczniowie mieli okazje poznać pracę bibliotekarza, zapoaznać się z działami biblioteki zgromadzonym księgozbiorem oraz jak należy korzystać ze zbiorów bibliotecznych. Z wielkim zainteresowaniem wysłuchalifragmentu książki pt.: "Pompon w rodzinie Fisiów" .

VII BEŁCHATOWSKI TURNIEJ INTEGRACYJNY „WYGRAJMY RAZEM”

10 października 2018r uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w VIII Bełchatowskim Turnieju Integracyjnym „Wygrajmy Razem”. Organizatorami turnieju byli: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bełchatowie, a odbywał się on w Hali Sportowej "Energia".
Uczniowie naszej szkołyz wielkim zaangażowaniem brali udział w siedmiu przygotowanych przez organizatorów konkurencjach. Każdy z zawodników dawał z siebie 100%. Zmaganiom towarzyszyły ogromne emocje oraz fantastyczny doping ze strony publiczności. W przerwie pomiędzy konkurencjami miał miejsce słodki poczęstunek dla wszystkich zawodników uczestniczących w turnieju. Po zakończeniu rozgrywek na zawodników czekał ciepły posiłek. Ostatnim punktem programu były wspólne pląsy w rytmie tanecznej muzyki, a następnie uroczyste wręczenie dyplomów i pucharów. Każdy z zawodników otrzymał słodki upominek. Otrzymaliśmy również prezent dla szkoły w postaci gry zręcznościowej. Uczniowie wracali do szkoły z uśmiechem na twarzy, a nasza szkoła zyskała kolejny złoty puchar:)

Warsztaty „Bezpieczny kontakt z psem”

5 października uczniowie klas 0- III wzięli udział w warsztatach profilaktycznych dotyczących właściwych zachowań w kontaktach z psami. W roli głównej wystąpił pan Patryk Krajewski wraz ze swoim pupilem - psem Ajaxem. Pan Patryk objaśnił jak odczytywać sygnały wysyłane przez psy, a także pokazał, jak należy zachować się w kontakcie z psem, by pies nie zaatakował. Nie zabrakło także popisów Ajaxa, które zostały nagrodzone gromkimi brawami przez dzieci. Uczniowie na spotkaniu dowiedzieli się wielu praktycznych rzeczy, przede wszystkim tego, jak należy głaskać psa w odpowiedni sposób i że należy to robić tylko za zgodą właściciela. Z pewnością ta lekcja sprawi, że nasi uczniowie będą ostrożniejsi w kontaktach z psami, co pozwoli uniknąć nieszczęśliwych wypadków.


Dzień Chłopaka

W piątek w naszej szkole zrobiło się bardzo dostojnie, a to za sprawą chłopców, którzy ubrali piękne muchy i kolorowe krawaty - niejednokrotnie wyjęte z szafy taty :)
A to wszystko po to, żeby nie być pytanym, bo hasłem przewodnim tego dnia było: kto w piątek założy muchę bądź krawat nie będzie pytany. Oczywiście chłopcy stanęli na wysokości zadania.
Jeszcze raz składamy Wam koledzy spełnienia najskrytszych marzeń z okazji Waszego święta - Dnia Chłopaka.

Dzień Chłopaka

Z okazji Dnia Chłopaka uczennice Samorządu Uczniowskiego zorganizowały naszym uczniom dyskotekę wraz z konkursami. Oprócz dobrej muzyki, chłopcy zostali poczęstowani słodkościami. Specjalnie dla nich zorganizowano konkurs taneczny na mistera szkoły, w którym nie było przegranych. Wspólną zabawę zwieńczył popularny ostatnio taniec - Belgijka.
Warto wspomnieć, że po raz pierwszy dyskotekę poprowadził DJ Bartek oraz DJ Tomek - uczniowie klasy 8.

Dywizjon 303

W ramach akcji Helios dla szkół uczniowie klas siódmych i ósmych obejrzeli film na podstawie powieści Arkadego Fiedlera pt.: Dywizjon 303. Film opowiada historię polskich asów przestworzy podczas II wojny światowej w bitwie o Anglię.

Oprócz projekcji filmu uczniowie mięli okazję spotkać się i porozmawiać z pilotami z lotniska w Łasku, którzy to w bardzo ciekawy sposób opowiedzieli o zmianach jakie zaszły na tymże lotnisku w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat.

Kampania polska: wrzesień 1939r.

Wrzesień kojarzy się wszystkim z zakończeniem wakacji, rozpoczęciem roku szkolnego, cudownym babim latem. Wrzesień to schyłek lata i jednocześnie początek jesieni. Niezwykła pora roku ofiarowująca nam paletę prześlicznych barw. Nie zawsze jednak tak było. 1 września 1939 roku dzieci nie zasiadły po beztroskich wakacjach w ławkach szkolnych, zamiast tego z niepokojem patrzyły na płaczące matki, które wiedziały, że nadszedł czas poświęceń dla ojczyzny, że synowie, ojcowie i bracia będą składać ofiarę ze swego życia.
O świcie wojska niemieckie zaatakowały obszar państwa polskiego na lądzie, morzu i w powietrzu. Rozpoczęła się trwająca 36 dni wojna obronna Polski. Rozpoczęła się zarazem II wojna światowa.
19.09.2018r. uczniowie klas 5e, 6b, 7c, d i 8c chcąc upamiętnić walki Polaków w czasie wojny przygotowali uroczystą akademię.

Ewa Bieniek i Anna Noweta

"Plac Sztuki Jabłka"

Uczniowie klasy 7a,7c i 7d brali udział wielkim malowaniu pn. "Plac Sztuki Jabłka" zorganizowanym na Placu Narutowicza z okazji Festiwalu Sztuki Jabłka i wspólnie wykonali pracę plastyczną inspirowaną naszym miastem.

"Kolorowa Lokomotywa"

Uczniowie klas 3 wzięli udział w Eko warsztatach plastycznych zorganizowanych przez Łódzki Dom Kultury. „Kolorowa lokomotywa” ruszyła 7 września, do Ogrodu Botanicznego w Łodzi, gdzie dzieci podziwiały bujną roślinność oraz piekły Macę. 11 września nasi uczniowie udali się do MCK w Bełchatowie na warsztaty związane z wodą. Dzieci wykonywały ciekawe doświadczenia, poznawały właściwości wody, stworzyły ciekawe prace plastyczne. 13 września „Kolorowa lokomotywa” zawitała do Przedborskiego Parku Narodowego, gdzie w plenerze wykonywane były prace malarskie, gobeliny i fotografie. Tą edycję projektu zakończyliśmy grą terenową, w poszukiwaniu ukrytego hasła, zwianego z roślinnością parku. Zabawa była doskonałym akcentem integracyjnym między szkołami z naszego miasta. Czekamy na kolejną edycją !!

Karolina Prokop i Anna Skóra

"Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018"

Uczniowie naszej szkoły brali udział w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018", której jednym z elementów był konkurs plastyczno-literacki "AUTOPORTRET ". Miło nam powiadomić, iż wśród laureatów konkursu znalazły się uczennice naszej szkoły -Julia Cichecka oraz Zuzanna Kociołek, która zdobyła nagrodę główną tegorocznej kampanii i odbierze ją w październiku w Centrum Olimpijskim w Warszawie.

Integracyjna wycieczka do Ośrodka Sportu na Patykach

Dnia 17 września klasy siódme wraz z wychowawcami udały się na integracyjną wycieczkę do Ośrodka Sportu na Patykach. Uczniowie spędzali wspólnie czas na grach i zabawach w plenerze - odbywały się rozgrywki w piłkę nożną, koszykową oraz siatkówkę. Niektórzy wybrali badmintona, a jeszcze inni piłkarzyki. Śniadanie zastąpiły nam kiełbaski pieczone na ognisku, a punktem kulminacyjnym był lunch w postaci pizzy. Całemu wyjazdowi towarzyszyła słoneczna pogoda.

Wyjazd integracyjny klas piątych - ,, Święto pieczonego ziemniaka”

W dniu 13 września klasy piąte – 5a, 5b, 5c, 5d i 5e – wyruszyły ze swoimi wychowawcami i opiekunami do Ośrodka wypoczynkowego ,, Na Patykach”, aby uczyć się poprzez zabawę oraz integrować.
Dzień rozpoczął się rozmowami i poznawaniem się uczniów ze sobą i z wychowawcami. Później rozpalono ognisko. Tradycyjnymi przysmakami były pieczone w ognisku ziemniaki i kiełbaski, ale nie zabrakło też innych smakołyków – przepyszna pizza. Po ognisku odbyły się zajęcia integracyjne uczniów zorganizowane przez nauczycieli wychowania fizycznego - wszyscy chętnie brali w nich udział. Niektórzy uczniowie budowali szałas, a niektórzy znaleźli piękne grzyby w pobliskim lesie. Było bardzo wesoło.
Te kilka godzin spędzonych aktywnie na świeżym powietrzu sprawiło wiele radości i dostarczyło miłych wrażeń.
Wszyscy uczestnicy dobrze się bawili i w świetnych humorach wrócili do domu.

Cała Polska czyta "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego

„Przedwiośnie” to ostatnia powieść Stefana Żeromskiego, która została opublikowana w 1924 roku. Pisarz dokonał w niej bilansu pierwszych lat niepodległości Polski, zwracając uwagę na entuzjazm, chęć odbudowy państwa, ale także na błędy i zaniechania.
Akcja Narodowego Czytania „Przedwiośnia” S. Żeromskiego, odbyła się 7 września 2018 w naszej szkole. W wydarzeniu wzięli udział: uczniowie szkoły, pani Dyrektor M. Łazuga oraz przedstawiciele władz miejskich pan wiceprezydent Ł. Politański i pan sekretarz A. Kurzeja. Czytany był fragment o Szklanych Domach, a całość dopełniała przepiękna dekoracja. Przerywnikami w czytaniu były wiersze oraz piosenki patriotyczne.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKONEGO 2018/2019

3 września rok szkolny 2018/2019 rozpoczęliśmy od udziału w uroczystej mszy świętej w naszej parafii. Następnie odbyły się akademie szkolne z udziałem zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Prezydent Mariola Czechowska oraz pan sekretarz Artur Kurzeja, którzy wysłuchali krótkiej części artystycznej, a także przyjęli podziękowania za współpracę.
Dyrektor Szkoły, Pani Maria Łazuga, swoim przemówieniem uroczyście rozpoczęła nowy rok szkolny 2018/2019.

Samorząd Uczniowski

Obchody Miejskie z okazji 79. rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej

Inaugurację roku szkolnego 2018/2019 rozpoczęliśmy biorąc udział w obchodach miejskich z okazji 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uroczystości odbyły się 1 i 2 września w Grocholicach oraz Górach Borowskich.
Samorząd Uczniowski wziął udział we mszy świętej w parafii pw. Wszystkich Świętych w Grocholicach oraz w części patriotycznej, która odbyła się na cmentarzu przy ul. Tylnej. 2 września uroczystości przeniosły się pod Górę Borowską - miejsce jednej z największych bitew kampanii wrześniowej 1939 roku.
Obchody rozpoczęły się polową mszą świętą, po której pod pomnikiem Obrońców Gór Borowskich odczytano apel poległych i złożono wieńce. Poległych uczczono także salwą honorową. Pocztowi Sztandarowemu towarzyszyła Dyrekcja szkoły, rodzice oraz opiekunowie Samorządu Uczniowskiego.

Kolonie letnie Mikoszewo koło Gdańska

W dniach 29.VII - 11.VIII.2018r. uczniowie naszej szkoły wyjechali na kolonie letnie do Mikoszewa koło Gdańska zorganizowane przez Biuro Turystyczne PKS Bełchatów. Pogoda dopisała więc nie obyło się bez kąpieli w ciepłym Bałtyku i plażowania. Dzieci miały także okazję zwiedzić Trójmiasto, Stegnę i wziąć udział w rejsie statkiem po morzu. W trakcie kolonii odbyło się także wiele zabaw sportowych, plastycznych i konkursów.
Zadowolenie, radość i uśmiech dzieci były dla nas najpiękniejszym podsumowaniem wypoczynku.

K. Pęciak, A. Zalewska