Maria Łazuga 

Dyrektor

Joanna Chrzanowska 

Wicedyrektor 

Katarzyna Boczkiewicz

Wicedyrektor 

Katarzyna Kaczor

Wicedyrektor 

Kamila Ałaszewska 

Fizyka

Ewa Bieniek
Karol Orymus 

Gabriel Lorencki

Historia

Karol Orymus

Wiedza o społeczeństwie

Edyta Dyniak - Wachecka
Ewa Jadwiszczak
Anna Korenik
Iwona Łukasiewicz
Izabela Stasiak
Katarzyna Boczkiewicz
Patrycja Szulada 
Agnieszka Zalewska 
Beata Kałuża 
Ewelina Kołacińska

Patrycja Sudak

Nauczyciel wspomagający

Katarzyna Pęciak
Małgorzata Świercz 

Pedagog

Anna Perljan

Logopeda

Michał Berłowski Psycholog

Katarzyna Bujacz 
ks. Szymon Bysiek
Paulina Maruszewska

Religia

Ewa Wolska – Stanowska

Ewa Bogdan

Izabela Surgut

Iwona Wojciechowska

Świetlica

Ewa Cichońska
Barbara Folholc
Bożena Karasińska
Edyta Przewoźnik

Kamila Ałaszewska

Matematyka

Aleksandra Drzewosz 

Plastyka

Renata Wnuk 

Język niemiecki

Katarzyna Gocyk 
Beata Stanisławska
Patrycja Piotrowska
Paulina Pietrowicz
Viviana Zatorska

Dorota Pawłowska

Marta Lewandowska

Karolina Szafrańska

Język angielski

Edyta Jaros
Katarzyna Kaczor
Ewa Kiereś 
Magdalena Majchrzak-Maras

Joanna Chrzanowska

Renata Janus

Język polski

Patrycja Piotrowska 

Przyroda

Anna Skóra

Aleksandra Drzewosz

Wojciech Klepczyński 

Informatyka

Joanna Chrzanowska

Kamila Bukowska

Technika

Krzysztof Załęczny 

Muzyka

Jolanta Makowska
Bożena Przybył
Mariusz Strojkowski
Elżbieta Zielińska 

Tomasz Makowski

Wychowanie fizyczne

Małgorzata Mateusiak 

Geografia

Patrycja Piotrowska 

Kamila Bukowska

Biologia

Agnieszka Kłysik 

Chemia

Beata Wójcik
Katarzyna Laskowska 

Biblioteka

Maria Leicka

Doradztwo zawodowe

Edyta Jaros

Wychowanie do życia w rodzinie 

Karol Orymus 

Etyka 

Dorota Pawłowska

Magdalena Kaczor

Monika Gawron

Ewa Węglewska

Beata Młodzik

Dorota Malarska

Maria Lelicka

Małgorzata Kruk

Paulina Pietrowicz

Anna Szczucka

Anna  Skóra

Joanna Makowska

Małgorzata Kwiecień

Nauczanie wczesnoszkolne

Magdalena Łaczkowska

Karolina Prokop

Edukacja przedszkolna

Maria Leicka

Edukacja dla bezpieczeństwa