Witamy na stronie klas integracyjnych Szkoły Podstawowej nr 8
z oddziałami integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Bełchatowie

Rok szkolny 2018/2019

„Każde dziecko ma prawo do szczęścia
i swego miejsca w społeczeństwie...”

                           Maria Grzegorzewska

Podstawowym założeniem klasy integracyjnej jest stworzenie każdemu dziecku optymalnych warunków rozwoju zarówno w sferze procesów poznawczych i intelektualnych, jak również w sferze emocjonalno – społecznej.
Klasa integracyjna jest wyjątkowa pod wieloma względami. Współpraca dwóch nauczycieli i mała liczebność uczniów pozwalają na pełną indywidualizację pracy dydaktycznej, stałe dostosowywanie treści programowych do możliwości uczniów, stopniowanie trudności zadań, stosowanie ciekawych metod aktywizujących. Indywidualizacja pracy dotyczy również uczniów zdolnych, dla których opracowuje się dodatkowe zadania. Na lekcji uczniowie mają szansę częściej wypowiadać się i poruszać interesujące ich zagadnienia.
Program nauczania w klasie integracyjnej jest taki sam, jak w każdej innej, równoległej klasie. Jednakże realizowane treści są dostosowywane do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych. W naszej szkole proces nauczania i wychowania dzieci niepełnosprawnych oraz zdrowych wspierają takie formy pracy jak: zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania uczniów.
W klasie integracyjnej dzieci uczą się tolerancji, akceptacji, szacunku dla innych, poszanowania ludzkiej godności, odpowiedzialności za drugiego człowieka, niezależnie od jego wiedzy, wyglądu i sprawności.
Starajmy się, by świat dzieci sprawnych i niepełnosprawnych był jeden – bezpieczny i kolorowy.

Beata Młodzik, Patrycja Szulada

W klasie 1a integracyjnej wychowawcą jest pani Beata Młodzik, pedagogiem wspomagającym jest pani Patrycja Szulada. Grupa liczy 15 dzieci.

Razem możemy więcej:-)

Dnia 11 grudnia odbyło się spotkanie integracyjne z cyklu :"Razem możemy więcej". W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas integracyjnych: 6a i 8a wraz z opiekunami oraz gościnnie uczeń z klasy 7b wraz z opiekunem. Podczas spotkania uczniowie wykonali wspólnie świąteczną choinkę z łańcuchów oraz ozdobili ją własnoręcznie wykonanymi ozdobami choinkowymi. Wszyscy pracowali z wielkim zapałem, w atmosferze wzajemnej współpracy, szacunku i zrozumienia, a czas umiliły uczniom wspólnie śpiewane kolędy oraz słodki poczęstunek. Bożonarodzeniowa Choinka zdobi teraz korytarz szkolny. Zapraszamy do podziwiania.

Wydarzenia z życia klasy 1a integracyjnej

Dzień Babci i Dziadka w klasie 1a

Choć styczeń to miesiąc zimowy, pełen mroźnych chwil, są w nim jednak takie dwa dni, jedyne dwa dni w roku, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu - to Święto naszych Kochanych Babć i Dziadków. 
„Babci i Dziadka przyznać to trzeba,
każdemu dziecku w życiu potrzeba.
Znana to para, bardzo kochana,
przez wszystkie dzieci jest szanowana.
No a gdyby ich nie było,
dzieciom trudno by się żyło.
Kto by bajki opowiadał,
kto by mądre rady dawał.
Tą oto piosenką uczniowie klasy 1a przywitali kochane Babcie i kochanych Dziadków na uroczystości z okazji ich święta. Dzieci mogły wyrazić swoją wdzięczność za oddanie i trud włożony w ich wychowanie, za troskę, bezgraniczną miłość oraz dobroć i ciepło.
W trakcie uroczystości Babcie i Dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechyw różnych formach artystycznych. Były wiersze, piosenki, taniec i życzenia dla ukochanych gości. Dziadkowie ze wzruszeniem przypatrywali się występom swoich wnucząt, nagradzając ich gromkimi brawami, nie kryli wzruszenia podziwiając prezentacje swoich "skarbów”.  Na koniec uroczystości dzieci wręczyły Babciom i Dziadkom własnoręcznie wykonane laurki.
To był naprawdę wyjątkowy dzień, pełen uśmiechu, radości i dumy.
Szczęśliwe i rozpromienione twarze Babć i Dziadków ukazały nam, jak ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone chwile z wnukami.
Wszystkim Babciom i Dziadziusiom życzymy dużo, dużo zdrowia oraz długich lat życia.

Poznajemy zawody...

25 stycznia 2019r. do klasy 1a zawitał pan Adam Stępień, inżynier i trener wsparcia technicznego. Było to kolejne spotkanie uczniów z cyklu „Poznajemy ciekawe zawody”. Dzieci ze skupieniem i wielką uwagą słuchały jak pan Adam opowiadał o swojej pracy. Obejrzały niezwykle ciekawie przygotowaną prezentację multimedialną o gigantycznych maszynach budowlanych. Poznały narzędzia służące do „leczenia” maszyn. Dużym zainteresowaniem cieszyła się zabawa w mechanika oraz „magnesowy” quiz. Uczniowie wiedzą już teraz, jak ciekawa, ale również bardzo trudna i odpowiedzialna jest praca „lekarza od maszyn”. Praca ta wymaga kreatywnego myślenia, znajomości budowy maszyn oraz perfekcyjnej komunikacji w języku angielskim. Bardzo dziękujemy za miłe spotkanie, ciekawe przekazanie wiedzy oraz za magnesy i słodkie niespodzianki.

Wigilia klasy 1a w Fundacji Rozwoju „Nitka”

Dzień 19 grudnia 2018r. spędziliśmy w miłej i serdecznej atmosferze. Najpierw odwiedził nas tata Antka, pan Gabriel Lorencki. Przy dźwiękach gitary śpiewaliśmy kolędy i pastorałki. Następnie uczestniczyliśmy w Wigilii klasowej w Fundacji Rozwoju „Nitka”. Wspólnie ubraliśmy choinkę i śpiewaliśmy kolędy. Ogromną radość sprawiło nam robienie stroików bożonarodzeniowych z masy solnej. Spotkanie w „Nitce” zakończyliśmy poczęstunkiem i wspólnymi zabawami integrującymi grupę.

Mikołajki w klasie 1a...

Tegoroczne mikołajki uczniowie klasy 1a obchodzili bardzo aktywnie, bowiem czekała na nich moc wrażeń. A wszystko to zasługa naszych wspaniałych mam. Pani Weronika Molo i pani Magdalena Oremus poprowadziły twórcze zajęcia z dziećmi. Najpierw dzieci wykonały fantastyczne mikołaje z butelek. Potem w radosnym nastroju uczestniczyły w zabawach integrujących grupę. Radości nie było końca, szczególnie podczas zabawy „Karmienie mikołaja”. Nie obyło się również bez pamiątkowych fotografii. Bardzo dziękujemy mamom za aktywne uczestnictwo w życiu klasy.

Dzień Górnika...

4 grudnia 2018r. w klasie 1a gościliśmy przedstawiciela zawodu górniczego. Pan Jerzy Lorencki to emerytowany górnik, który pracował w Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie. W ciekawy sposób opowiedział nam o ciężkiej i niebezpiecznej pracy górnika, o znaczeniu tej pracy w naszym codziennym życiu. Dużym zainteresowaniem cieszył się również wspólnie oglądany album o naszej kopalni. Nasz gość chętnie odpowiadał na pytania dzieci. W ramach podziękowań za wizytę i poświęcony nam czas dzieci przywdziały czapki górnicze i wręczyły panu Jerzemu laurkę.


Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości...


Śpiewaliśmy dla Polski Niepodległej w klasie i z całą społecznością szkolną.Tata Antka, p. G. Lorencki poprowadził dla uczniów klasy 1a ciekawą lekcję historii o Polsce Niepodległej, połączoną z prezentacją multimedialną. Pani w. Boczek, mama Szymona, przeczytała dzieciom „Legendę o powstaniu państwa polskiego”.

Nasz ważny dzień....


Pasowanie na ucznia.

Nasze pierwsze reprezentowanie szkoły w mieście...


Udział w XIX Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych.

Nasze zabawy z muzyką...


Trwają nasze przygotowania do pierwszych występów. To doskonała okazja do świetnej zabawy z towarzyszeniem instrumentów muzycznych..

Nasze wspólne spacery...


Wycieczka do parku. Szukanie oznak jesieni, obserwacja środowiska przyrodniczego, zabawy w terenie integrujące grupę.

Pierwsze lekcje w naszej klasie...


Chętnie się uczymy, jesteśmy ciekawi nowych wiadomości, wspólnie pracujemy podczas zajęć, chętnie sobie pomagamy.

Rok szkolny 2017/2018

          Ideą klas integracyjnych jest tworzenie środowisk szkolnych, w których mogłyby wspólnie uczyć się i bawić dzieci o różnym poziomie rozwoju i różnym stopniu niepełnosprawności. Klasa integracyjna to łączenie dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych w szkole ogólnodostępnej.

          Liczebność klasy integracyjnej nie przekracza 20 uczniów, w tym dzieci niepełnosprawnych może być od 3 do 5. Pracuje w niej dwóch nauczycieli – nauczyciel edukacji przedszkolnej (grupy 0) lub edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1 – 3) oraz pedagog wspomagający.

          Podczas każdej lekcji występuje indywidualizacja w procesie uczenia, zarówno dziecka niepełnosprawnego jak i pełnosprawnego. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej realizuje treści wynikające z podstawy programowej, natomiast pedagog wspomagający dostosowuje ich zakres, metody i formy pracy do możliwości uczniów niepełnosprawnych.

          Dzieci zdrowe są wzorem dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy jednocześnie mają większą motywację do pokonywania trudności i wszelkiej aktywności. Pełnosprawni uczniowie, dzięki obecności w klasie kolegów niepełnosprawnych, uczą się pomagać innym, są bardziej tolerancyjni i wrażliwi na potrzeby innych ludzi.

          Sale lekcyjne urządzone są tak, by można było pracować z całym zespołem klasowym, w grupach i indywidualnie. Na ścianach umieszczone są kolorowe tablice, na których dzieci odnajdują najistotniejsze bądź najciekawsze informacje z omawianych treści.

        Współpraca z rodzicami oparta jest na otwartości, zrozumieniu i współdziałaniu. Wszyscy rodzice aktywnie uczestniczą w życiu klasy i szkoły (np. w uroczystościach okolicznościowych, kiermaszach, wyjściach, wycieczkach).

Dzięki wzajemnej współpracy podjęte działania z pewnością przyniosę efekty i będą owocowały w przyszłości.

          W klasie 1a integracyjnej wychowawcą jest pani Karolina Prokop, pedagogiem wspomagającym jest pani Renata Wnuk. Grupa liczy 19 dzieci, w tym 4 niepełnosprawnych.

          W klasie 3a integracyjnej wychowawcą jest pani Beata Młodzik, pedagogiem wspomagającym jest pani Monika Gawron i pani Małgorzata Kwiecień. Grupa liczy 19 dzieci, w tym 4 niepełnosprawnych.

c

          Klasa 4a integracyjna liczy 20 uczniów, w tym 4 niepełnosprawnych. Wychowawcą jest pani Patrycja Piotrowska, a pedagogami wspomagającymi są: pani Anna Korenik i pani Grażyna Zawada. Uczniowie oprócz obowiązkowych zajęć z edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego i religii biorą udział w zajęciach ogólnorozwijających „Poszukiwacze Wiedzy”. Uczniowie niepełnosprawni mają dodatkowe zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, biofeedback, zajęcia stymulujące rozwój społeczno – emocjonalny w ramach programu „Działam aktywnie” i gimnastykę korekcyjną.

          Klasa 6a integracyjna liczy 17 uczniów, w tym 3 niepełnosprawnych. Wychowawcą jest pani Katarzyna Kaczor. Pedagogiem wspomagającym pan Gabriel Lorencki.

                   

 

                     

 

Zasady tworzenia klas integracyjnych:
- w klasie integracyjnej liczba uczniów wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
- do klasy integracyjnej uczniowie zdrowi zapisywani są na życzenie rodziców;
- przy zapisywaniu dziecka niepełnosprawnego, do podania o przyjęcie do szkoły rodzice powinni dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Inne kryteria przyjęcia dziecka to:
- umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych z otoczeniem,
- umiejętności samoobsługi w podstawowym zakresie lub zapewnieni obsługi przez opiekuna.
Szkoła prowadzi dodatkowo zajęcia pozalekcyjne, których czas trwania i forma ich organizacji dostosowana jest do możliwości psychofizycznych ucznia.

Dodatkowe zajęcia to:
- rewalidacyjne,
- wyrównawcze,
- logopedyczne,
- gimnastyka korekcyjna,
- zajęcia w Sali doświadczania świata,
- biofeedback,
- warsztaty terapii zajęciowej,
- zajęcia na pływalni z nauka pływania.

 

 18.05.2009r. nasi uczniowie reprezentowali szkołę podczas PARAOLIMPIADY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - zajęliśmy I miejsce