Zajęcia pozalekcyjne

Każde dziecko z natury posiada możliwości twórcze. Rozwijanie zainteresowań, pasji jest szansą na wszechstronny i harmonijny rozwój,      a także ochroną przed negatywnymi wpływami.

W  naszej szkole uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia, nabywają nowych umiejętności także podczas zajęć pozalekcyjnych.

-->