Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Przewodnicząca – p. Sylwia Ogórek
Zastępca – p. Anna Warach

Członkowie Zarządu
1. p. Katarzyna Spaleniak 
2. p. Lidia NiwaKomisja Rewizyjna
1. p. Aleksandra Bogacka-Kabzińska
2. p. Emilia Kęsy


Komisja Skrutacyjna
1. p. Agnieszka Gala
2. p. Beata Ratusznik

Konto Rady Rodziców

mBank NOWE KONTO Rady Rodziców - 71114020040000390280431852