Samorząd Uczniowski

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

PRZEWODNICZĄCA - POLA JASIŃSKA

WICEPRZEWODNICZĄCA - ZUZANNA RYCHLIK

SEKCJA SZTANDAROWA:
JAKUB TOKARCZYK, JULIA FRĄTCZAK, NATALIA CIĄŻYŃSKA ,
KACPER ŚWIERCZ, BARBARA KOMAR, ALEKSANDRA SZYMCZAK

SEKCJA PORZĄDKOWA:
JULIA WLAŹNIAK, MICHAŁ OLCZYK, PATRYK CUŻYTEK, ZUZANNA SZOTA, JAKUB GROCHOWIEC, KRZYSZTOF KWIECIEŃ.

SEKCJA POMOCNICZA:
JULIA WLAŹNIAK, MICHAŁ OLCZYK, PATRYK CUŻYTEK, ZUZANNA SZOTA, JAKUB GROCHOWIEC, KRZYSZTOF KWIECIEŃ.

SZCZĘŚLIWY NUMEREK:
NATALIA MAJCHRZAK, KINGA OWCZAREK, MAJA ODOLIŃSKA.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: p. Edyta Dyniak-Wachecka, p. Viviana Zatorska, p. Gabriel Lorencki, p. Mariusz Strojkowski.

Plan pracy

WRZESIEŃ

1. inauguracja roku szkolnego 2017/2018 - udział w uroczystej mszy świętej w Borowej Górze pod pomnikiem ofiar II wojny światowej,
- udział pocztu sztandarowego w nabożeństwie w Parafii N.M.P. Matki Kościoła,
- organizacja apelu z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018.
2. spotkanie organizacyjne:
- zaplanowanie pracy SU na bieżący rok szkolny,
- wybór sekcji dekoracyjnej i porządkowej,
- ustalenie terminów zebrań SU,
- zatwierdzenie regulaminu i planu pracy SU,
- zaopiniowanie dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
- zatwierdzenie programu profilaktyki i programu wychowawczego szkoły,
- omówienie szkolnych obchodów Dnia Chłopaka oraz dyskoteki szkolnej.
3. Dzień Samorządności (kampania wyborcza do rady SU).

PAŹDZIERNIK

1. udział w ślubowaniu klas pierwszych,
2. udział w apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
3. udział w ogólnopolskiej akcji Góra grosza,
4. udział w kampanii profilaktycznej: Stop przemocy
5. zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki charytatywnej dla zwierząt ze schroniska w Bełchatowie.

LISTOPAD

1. gazetka tematyczna z okazji Dnia Wszystkich Świętych,
2. udział w apelu z okazji Święta Odzyskania Niepodległości,
3. zabawa andrzejkowa.

GRUDZIEŃ

1. szkolne mikołajki (6.12.),
2. wieczór filmowy,
3. kiermasz bożonarodzeniowy,
4. zbiórka charytatywna dla dzieci z Domu Małego Dziecka w Łodzi,
5. plakat z życzeniami dla Rady Pedagogicznej i uczniów szkoły.

STYCZEŃ

1. gazetki tematyczne z okazji Dnia Babci i Dziadka,
2. bal karnawałowy – szkolna choinka.

LUTY

1.Poczta walentynkowa

MARZEC

1.Obchody Dnia Kobiet,
2.Gazetki tematyczne: Pierwszy Dzień Wiosny.

KWIECIEŃ

1. gazetki tematyczne: Wielkanoc,
2. kiermasz wielkanocny,
3. gazetki tematyczne: Dzień Pracy, Święto Flagi,
4. udział w apelu z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 –go Maja.

MAJ

1. gazetka tematyczna z okazji Dnia Matki,
2. wiosenny koncert dla rodziców.

CZERWIEC

1. gazetka tematyczna z okazji Dnia Dziecka,
2. Dzień Otwarty Szkoły – festyn,
3. gazetka tematyczna z okazji Dnia Taty,
4. podsumowanie pracy SU,
5. udział w uroczystym apelu z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/2018.

CAŁY ROK:

- udział pocztu sztandarowego w uroczystościach szkolnych, miejskich i kościelnych,
- opieka nad sztandarem szkolnym,
- współpraca ze świetlicą szkolną, biblioteką i pedagogiem,
- współpraca z instytucjami środowiskowymi,
- zbiórka makulatury oraz plastikowych nakrętek,
- współpraca z policją i strażą miejską,
- udział w akcjach charytatywnych, współpraca z fundacjami,
- zbiórka pieniędzy w ogólnopolskiej akcji: Góra Grosza,
- gazetki tematyczne,
- kiermasze charytatywne,
- współorganizacja imprez szkolnych,
- szczęśliwy numerek.

Viviana Zatorska