Samorząd Uczniowski

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

PRZEWODNICZĄCA - Zuzanna Rychlik 8d

WICEPRZEWODNICZĄCA - Dawid Gaszewski 8d
Mateusz Wędzonka 8d


SEKCJA SZTANDAROWA:
Marta Magdalena Bagińska 8a
Aleksandra Bartnicka 7c
Wiktoria Zofia Grzywińska 8b
Claudia Kopcik 7d
Natalia Krakowiak 7d
Aleksandra Kubik 7d
Dominika Daria Polityło 8d
Bartosz Józef Rzepczyński 8b
Nikola Ścigalska 7c
Wiktoria Warcholińska 7d
Marcel Damian Wawrowski 8b
Wiktoria Nikola Więcek 8b


SEKCJA PORZĄDKOWA:
Paulina Gaworczyk 7b
Kinga Maria Kuliberda 7b
Zuzanna Wata 7c
Paulina Włódarczyk 7b
Julia Oliwia Żytkiewicz 7c


Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: p. K. Bukowska, p. Edyta Dyniak-Wachecka, p. Viviana Zatorska, p. Gabriel Lorencki, p. Mariusz Strojkowski.

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ZAPLANOWANY NA ROK 2019/2020

 

 

 

 

WRZESIEŃ:

  1. inauguracja roku szkolnego 2019/2020

- udział w uroczystościach na cmentarzu w Grocholicach oraz tamtejszej parafii,

- udział pocztu sztandarowego w nabożeństwie inaugurującym rok szkolny w Parafii N.M.P. Matki Kościoła,

- organizacja uroczystości z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020.

2. spotkanie organizacyjne:

- zaplanowanie pracy SU na bieżący rok szkolny,

- wybór sekcji dekoracyjnej i porządkowej,

- ustalenie terminów zebrań SU,

- zatwierdzenie regulaminu i planu pracy SU,

- zaopiniowanie dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych,

- zatwierdzenie programu profilaktyki i programu wychowawczego szkoły,

- omówienie szkolnych obchodów Dnia Chłopaka oraz współpracy z kinem Helios.

3. Udział w apelu z okazji Kampanii Wrześniowej 1939 r.

4. Zorganizowanie pomocy zwierzętom potrzebującym – zbiórka dla kotów z Fundacji Kocia Klitka.

5. Przystąpienie do Ogólnopolskiej Akcji Elektrośmieci.

 

PAŹDZIERNIK:

  1. udział w ślubowaniu klas pierwszych,
  2. udział w uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
  3. udział w ogólnopolskiej akcji Góra grosza,
  4. udział w kampanii profilaktycznej: Stop przemocy

 

LISTOPAD:

1.     gazetka tematyczna z okazji Dnia Wszystkich Świętych,

2.     organizacja i udział w apelu z okazji setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę,

3.     zabawa andrzejkowa, wróżby.

 

GRUDZIEŃ:

1.     szkolne mikołajki,

2.     udział we mszy świętej z okazji rocznicy wybuchu stanu wojennego,

3.     zbiórka charytatywna dla dzieci z Domu Małego Dziecka w Łodzi,

4.     zbiórka charytatywna dla dzieci z rejonu naszej szkoły.

 

STYCZEŃ:

1.     gazetki tematyczne z okazji Dnia Babci i Dziadka,

2.     udział w pochodzie Trzech Króli.

 

LUTY:

1.     bal karnawałowy – szkolna choinka,

2.     Walentynki szkolne.

 

MARZEC:

1.     obchody Dnia Kobiet,

2.     gazetki tematyczne: Pierwszy Dzień Wiosny.

 

KWIECIEŃ:

1.     gazetki tematyczne: Wielkanoc,

2.     gazetki tematyczne: Dzień Pracy, Święto Flagi,

3.     udział w apelu z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 –go Maja.

 

MAJ:

1.     gazetka tematyczna z okazji Dnia Matki,

2.     organizacja wiosennego koncertu dla rodziców.

 

CZERWIEC:

1.     gazetka tematyczna z okazji Dnia Dziecka,

2.     Dzień Otwarty Szkoły – festyn,

3.     gazetka tematyczna z okazji Dnia Taty,

4.     podsumowanie pracy SU,

5.     udział w uroczystości zakończenia roku szkolnego 2019/2020,

6.     przejęcie obowiązków przewodniczącej i sztandaru szkoły przez uczniów klas siódmych.

 

 

CAŁY ROK:

- udział pocztu sztandarowego w uroczystościach szkolnych, miejskich i kościelnych,

- opieka nad sztandarem szkolnym,

- współpraca ze świetlicą szkolną, biblioteką i pedagogiem,

- współpraca z instytucjami środowiskowymi,

- zbiórka makulatury oraz plastikowych nakrętek,

- współpraca z policją i strażą miejską,

- udział w akcjach charytatywnych, współpraca z fundacjami,

- zbiórka pieniędzy w ogólnopolskiej akcji: Góra Grosza,

- gazetki tematyczne,

- kiermasze charytatywne,

- współorganizacja imprez szkolnych,

- szczęśliwy numerek.

 

Opiekunowie SU:

Viviana Zatorska

Edyta Dyniak – Wachecka

Kamila Bukowska

Gabriel Lorencki

Mariusz Strojkowski

 

Viviana Zatorska

-->