1. Statut Szkoły Podstawowej nr 8 z odziałami integracyjnymi - pobierz

2. Koncepcja pracy szkoły - pobierz

3. Program wychowawczo - profilaktyczny - pobierz

4. Procedury zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 8
im. Jana Brzechwy
z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie - pobierz

5. Regulamin Korzystania z Dziennika Elektronicznego - pobierz

6. Regulamin Korzystania z szafek - pobierz

7. Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - pobierz

8. Regulamin udostępniania informacji publicznej w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie - pobierz

9. Wniosek o udostępnienie informacju publicznej - pobierz

10. Pełnomocnictwo - pobierz

11. Druk zgłoszenia szkody NNW Compensa - pobierz