1. Statut Szkoły - pobierz

2. Koncepcja pracy szkoły - pobierz

3. Program wychowawczo - profilaktyczny - pobierz

4. Pełnomocnictwo - pobierz