MISJA SZKOŁY: Jesteśmy szkołą otwartą, przyjazną i bezpieczną. Dbamy o indywidualny i wszechstronny rozwój każdego ucznia.

Rok szkolny 2019/2020

Administrator danych osobowych -
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie -
reprezentowany przez dyrektora Marię Łazugę
informuje o zmianie inspektora danych osobowych.
Inspektorem jest pani Małgorzata Kociniak,
Kontakt do JODO
iod@sp8.belchatow.pl

Uwaga !!!!
Zapraszamy po odbiór świadectw w dniach:
29 - 30.06.2020 r,
01 - 03 .07 2020 r. lub po 20.08.2020 r.
w godz. 900 - 1300Dokumenty można odebrać w sekretariacie szkoły

Bezpieczne wakacje

czytaj

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020.czytaj

Ekopracownia- „Śladami przyrody”.

Tekst alternatywny>

Już od 1 września 2020 roku uczniowie będą mogli korzystać z nowoczesnej i w pełni wyposażonej ekopracowni - „Śladami przyrody”. A wszystko to dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Ogólna wartość zrealizowanego zadania wynosi 54 970,02 zł, dofinansowanie ze środków WFOŚiGW 49 472,00 zł, udział własny szkoły 5 498,02 zł.
Modernizacja nowej pracowni zaczęła się od pomalowania klasy na kolor jasno szary, a w oknach pojawiły się jasnozielone rolety. Na frontowej ścianie zawisła tablica biała suchościeralna oraz nowoczesna tablica interaktywna. Na tylnej ścianie stanął nowoczesny zestaw mebli składający się z trzech witryn, który służy do eksponowania i przechowywania pomocy dydaktycznych. Gabloty i szafki mieszczą wszystkie zakupione pomoce. Obok ustawiony jest kwietnik, na którym znajduję się rośliny doniczkowe, które tworzą piękny „zielony kącik”. Zakupione zostały również szafki i szafka z umywalką, co umożliwi przeprowadzanie doświadczeń chemicznych w pracowni. Ławki szkolne zostały złączone i ustawione do pracy w grupach. Na biurku nauczyciela znajduje się laptop i mikroskop biologiczny oraz wizualizer. Wszystkie te urządzenia podłączone zostały do tablicy multimedialnej.
W nowej ekopracowni wszechobecna będzie lawenda. Będzie działała na wszystkie zmysły uczniów. Jej zapach, unoszący się w pracowni uzmysławiać będzie piękno ojczystej przyrody i obowiązek jej ochrony. Fiolet lawendowych kwiatów pięknie komponować się będzie z zielonymi meblami pracowni.
Na ścianach została przyklejona fototapeta przedstawiająca lawendową uprawę na tle drzew, pól i lasów. Wprowadza ona wyjątkowy i zmysłowy nastrój do poznania ojczystej przyrody. Na parapetach w ozdobnych skrzynkach i na kwietniku w formie drabiny zaprowadzona będzie uprawa lawendy. Dbać będą o nią uczniowie pod okiem nauczyciela.
Podstawowym celem jest rozbudzanie w uczniach postaw ekologicznych i uświadomienie im potrzeby ochrony zasobów środowiska oraz kształtowanie odpowiedzialności za przyrodę ożywioną i nieożywioną. Uczniowie uświadomią sobie również fakt, że człowiek jest częścią przyrody i czerpie z niej korzyści. Edukacja ekologiczna będzie prowadzona różnymi metodami eksperymentalnymi, doświadczalnymi, poglądowymi (aktywizującymi metodami nauczania) i obejmie wiele zagadnień związanych z szeroko pojętą ekologią i ochroną środowiska, między innymi zostanie zaprowadzona „Lawendowa uprawa”, o którą będą dbać uczniowie pod okiem nauczyciela. Z jej kwiatów na zajęciach uczniowie będą wykonywać zapachowe kulki do kąpieli otrzymane na bazie ekologicznych, spożywczych produktów. Zasuszona lawenda będzie służyła do dekoracji, a cykl rozwojowy roślin posłuży do zajęć od nasionka do uprawy okrytonasiennych. Na jej przykładzie uczniowie poznają budowę liścia, kwiatu i łodygi. Sami przygotują odpowiednie preparaty mikroskopijne. Na zajęciach będą wykorzystywane różnorodne pomoce dydaktyczne, które w połączeniu z tablicą multimedialną i wizualizerem uatrakcyjnia lekcje i pobudza uczniów do twórczego myślenia. Wykorzystanie tak nowoczesnego sprzętu stworzy zarówno nauczycielom jak i uczniom możliwości pracy z nowymi programami, filmami edukacyjnymi, wirtualnymi podręcznikami. Edukacja w takiej pracowni w znacznym stopniu polepszy warunki nauczania uczniów klas IV-VIII i poprawi jakość pracy szkoły. Program edukacyjny oparty na wykorzystaniu ekpracowni „Śladami przyrody” obejmie: pracę metodą projektu, organizacje konkursów, przygotowanie uczniów do udziału w konkursach ekologicznych, realizacje treści ekologicznych w ramach realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. W realizacje projektu zaangażowani będą uczniowie klas IV-VIII. Materialnymi efektami będą prezentacje multimedialne wykonane przez uczniów, artykuły do gazetki szkolnej, albumy i zdjęcia, sprawozdania z wykonania zajęć. Efektami ekologicznymi, które będą uzyskane w wyniku realizacji projektu „Śladami przyrody” będą:
- polepszenie warunków nauczania dzieci i młodzieży z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu dydaktycznego;
- poprawienie jakości pracy szkoły;
- rozbudzanie wrażliwości na piękno i konieczność ochrony przyrody;
-kształtowanie postawy odpowiedzialności z środowisko naturalne;
- kształtowanie nawyków kultury ekologicznej;
- wdrażanie umiejętności interdyscyplinarnego myślenia i postępowania zgodnego z zachowaniem właściwego stanu środowiska a komfortem życia ludzi;
- kształtowanie i zrozumienie idei zrównoważonego rozwoju;
- poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony środowiska oraz podniesienie poziomu świadomości ekologicznej uczniów;
- rozwój umiejętności korzystania z pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio z edukacją ekologiczną;
- kształtowanie umiejętności pracy w grupie oraz rozwijanie inicjatywy i samodzielności w pracy;
- uświadomienie faktu, że człowiek jest częścią przyrody i jest zależny od niej.
Program edukacyjny oparty na wykorzystaniu ekopracowni „Śladami przyrody” w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie składa się z pięciu segmentów.
1. Praca metoda projektu przy realizacji programów edukacji ekologicznej
• Szkolny projekt „Lawendowa uprawa w ósemce”
• Szkolny projekt „Toksykologia życia codziennego”
2. Organizacja konkursów
• Szkolny konkurs fotograficzny „Palcem po mapie” , „Wiosna, ach to ty”
• Szkolny Turniej Wiedzy Ekologicznej „Przyjaźń środowisku – przyroda powiatu bełchatowskiego „
• Konkurs plastyczno-techniczny pod nazwą „Coś z odpadów ekologicznych”
• Szkolne konkursy wiedzy przyrodniczo-geograficznej na poziomie klas V-VIII
3. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach, projektach
4. Realizacja treści ekologicznych w ramach realizacji podstawy programowej z biologii, przyrody, geografii, chemii i fizyki
5. Podsumowanie i prezentacja efektów prowadzonych programów i działań ekologicznych oraz wystawa prac konkursowych w ramach projektu „Lawendowa uprawa w ósemce”. Z nowej pracowni będą korzystać wszyscy uczniowie naszej szkoły. Ze względu na wymiary tej sali mogą się odbywać konferencje dla nauczycieli, spotkania z metodykami, warsztaty i szkolenia w zespołach nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.


Dzięki doposażeniu staliśmy się szkołą marzeń dla naszych wychowanków, rodziców i nauczycieli. Nauka stanie się dla wielu wychowanków pogłębieniem wiedzy i rozwojem pasji i zainteresowan. O Szkole Podstawowej nr 8 będzie się mówić, że jest „szkoła nastawioną na ucznia”, że „wspiera i wzbogaca uczenie się”, że tworzy społeczność dydaktyczną i otwiera wychowanków na świat i ludzi. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie stanie się nowoczesnym zapleczem edukacyjnym z różnorodnymi środkami dydaktycznymi. WFOŚiGW w Łodzi Tekst alternatywny

Co ze szkołami do wakacji?

czytaj

Rekomendacje GIS – zajecia rewalidacyjne

czytaj

Konsultacje w szkole – wytyczneGIS, MZ i MEN dla szkół

czytaj

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych–edukacja wczesnoszkolna

czytaj

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. JANA BRZECHWY Z ODDZIAŁAMI INTERGRACYJNYMI W BEŁCHATOWIE

czytaj

Szanowni Rodzice i Opiekunowie dzieci z oddziałów przedszkolnych !

czytaj

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 7 i 8 do udziału w zajęciach online organizowanych przez studentów ponad 20 uczelni, głównie Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego.zobacz


Oferta edukacyjna mediów publicznychzobaczLista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie.
Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie na rok szkolny 2020/2021 pobierz


Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie na rok szkolny 2020/2021 pobierz


Dyrektor szkoły informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 26 marca 2020 r. , wyniki rekrutacji mogą być przekazywane i publikowane zdalnie.

Rodzice, uczniowie i absolwenci mogą składać wnioski oraz inne dokumenty zdalnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w tym m.in. te w zakresie odwoławczego postępowania rekrutacyjnego. Zasady składania wniosków ustala dyrektor danej jednostki.
Wyniki rekrutacji w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych mogą być podane do publicznej wiadomości także na stronach internetowych szkół czy placówek.

PILNY KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Komunikat Dyrektora szkoły


Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie ogłasza rekrutację uzupełniającą na wolne miejsca w projekcie

pobierz


Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem pobierz

Jak skutecznie myć ręce pobierz

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH pobierz

Szanowni rodzice/ opiekunowie!

Informujemy, że w okresie zamknięcia placówek edukacyjnych, w których stołówka szkolna jest nieczynna i dziecko nie spożywa posiłków – kierownik ośrodka pomocy społecznej ma możliwość przyznania na ten okres pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności bądź świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. W razie potrzeby prosimy o kontakt z pracownikami MOPS.

Pedagodzy szkolni

Drodzy Uczniowie i Rodzice!
Wirtualna pomoc i wsparcie w SP 8

W związku z epidemią i zamknięciem szkół chcemy poinformować wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy i wsparcia, że jest taka możliwość drogą mailową za pośrednictwem dziennika elektronicznego. My jako pedagodzy szkolni chcielibyśmy udzielić Wam i waszym dzieciom wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tych trudnych chwilach. Jeśli ktoś ma taką potrzebę chciałby porozmawiać, podzielić się swoim niepokojem, lękiem, zatroskaniem, zostać wysłuchanym może skontaktować się z nami za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Sytuacja jest trudna, ale tylko bycie razem, budowanie dobrych relacji i więzi, rozmowa może pomóc przez nią przejść. Najważniejsze, aby w tych trudnych chwilach nikt nie czuł się samotny. Wszystkich, którzy potrzebują kontaktu, pomocy i wsparcia zapraszamy do kontaktu. Zapraszamy do korespondencji za pośrednictwem e-dziennika. Jeżeli będzie taka potrzeba prosimy o informację a udostępnimy kontakty telefoniczne. Służymy pomocą i wsparciem . Codziennie jesteśmy do Waszej dyspozycji.

Pedagodzy szkolni: Małgorzata Świercz , Anna Perljan.

Zakończenie roku szkolnego 2019 - 2020

Oficjalnie 26 czerwca zakończyliśmy wyjątkowy dla wszystkich rok szklony. W tym dniu uczniowie otrzymali od swoich wychowawców upragnione świadectwa promocyjne .Wszystko to odbywało się inaczej niż zawsze, tym razem Wychowawcy rozdali świadectwa na boisku szkolnym w wyznaczonych miejscach z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa. Absolwenci w czasie uroczystego apelu przekazali swoim młodszym kolegom sztandar szkoły.
Ósmoklasiści otrzymali świadectwa ukończenia szkoły oraz nagrody książkowe. Pani Dyrektor wręczyła nagrodę Absolwenta Roku 2019/2020 i Nagrody Dyrektora Szkoły.
Życzymy bezpiecznych wakacji!!!

XIII Powiatowy Konkurs Plastyczny „Piłka w grze, że aż wrze”

Kolejny sukces dla uczniów klasy 2a, którzy wzięli udział w XIII Powiatowym Konkursie Plastycznym „Piłka w grze, że aż wrze”. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Zelowie.
Oto laureaci konkursu:

Pola Oremus II miejsce
Szymon Marszel III miejsce

Wyróżnienia otrzymali:
Cezary Bogusławski
Błażej Borowiec
Gratulujemy!!!!!

Patrycja Szulada

Gratulacje dla uczniów klasy 2a

Hura!!! Nasza klasa otrzymała główną nagrodę w zabawie zorganizowanej przez „Pracownię Nitka” z okazji Dnia Dziecka. Zabawa polegała na oddaniu jak największej liczby głosów na daną klasę. Nagrodą były zestawy plastyczne do robienia wydrapywanek, którą otrzymał każdy uczeń. Dziękujemy rodzicom i wszystkim osobom, które oddały głos na naszą klasę oraz za ogromne zaangażowanie.

Patrycja Szulada

100-lecie urodziny papieża Jana Pawła II

229 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja

W niedzielę obchodziliśmy 229 rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja. W tym roku niestety inaczej niż zazwyczaj (z wiadomych przyczyn). Z tej okazji i dla upamiętnienia tego ważnego wydarzenia w historii naszego narodu, w ramach akcji #zostanwdomu, nakręciliśmy taki krótki amatorski filmik.

Drodzy Uczniowie, Rodzice oraz Nauczyciele!!!

W obecnej sytuacji bardziej niż kiedykolwiek wcześniej dostrzegamy i doceniamy naszą Matkę Ziemię. W związku z obostrzeniami, których wszyscy przestrzegamy, mamy ograniczone możliwości realnych działań na rzecz naszej planety. Nie poddajemy się jednak. Nasza „Ósemka” uczestniczy bowiem w odchodach Tygodnia Ziemi. Zachęcamy zatem całą społeczność szkolną do przyłączenia się do nas. Prosimy o przesyłanie zdjęć bądź nagrań, na których pokazujecie swoją troskę o środowisko. Ogranicza was tylko wyobraźnia. Spójrzcie jak wspaniale uczniowie bełchatowskich szkół wraz z naszą przewodniczącą Zuzanną Rychlik przemawiają w imieniu naszej planety we wzruszającym wykonaniu utworu Marka Grechuty „Zostawcie nam”.

Liczymy także na was!!!
Samorząd Uczniowski

How to... ? czyli co zrobić, żeby ...?

Uczniowie klasy 6e przygotowali projekty, w których pojawił się temat bardzo na czasie, a mianowicie: Co zrobić, żeby ustrzec się koronawirusa? Co robić na kwarantannie? Wszystko to ... w języku angielskim.
#stayathome

Viviana Zatorska

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

#zostańwdomu ale Samorząd Uczniowski naszej szkoły wciąż prężnie działa. 2 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Symbolem tego dnia jest kolor niebieski. Chcąc wszystkim pokazać, że jesteśmy młodzi i świadomi wstawiamy nasze foty w kolorach niebieskim i granatowym. Do akcji przyłączyli się również rodzice, rodzeństwo oraz nauczyciele.

Samorząd Uczniowski

Fotorelacja z nauczania zdalnego

u naszych uczniów widać entuzjazm i duże zaangażowanie. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że tak pięknie pracujecie.
Głowa do góry… damy radę. Powodzenia

,,Masz tę moc”

"Masz tę moc" pobierz    to książka elektroniczna o koronawirusie dla dzieci . Wydawnictwo Olesiejuk , ilustrowała Ewa Podleś. E-book podpowiada, jak wyjaśnić dziecku , czym jest wirus, co zmienił w naszym życiu , jak zapobiegać jego rozprzestrzenianiu.

Światowy Dzień Zespołu Downa

21 marca, jak co roku integrujemy się z osobami chorymi i obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa podejmując skarpetkowe wyzwanie. W tym roku robimy to online okazując solidarność i wsparcie osobom chorym. Uczniowie Samorządu Uczniowskiego pamiętali o tym wyjątkowym dniu i dzięki Internetowi przeprowadzili dzisiejszą akcję. Oto nasza foto relacja

Igrzyska dzieci „Gry i zabawy”

05.03.2020 reprezentacja klas I- IV wystartowała w Szkole Podstawowej nr 13 w Bełchatowie w zawodach sportowych „Gry i zabawy”. Cztery grupy wiekowe mierzyły się w konkurencjach sprawdzających szybkość, zwinność, zręczność, a także celność. Efektem zaciętej walki, uczniowie naszej szkoły stanęli na podium, zajmując 3 miejsce. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Pogadanka przeprowadzona przez Panią Pielęgniarkę

W dniu 5 marca 2020 roku odbyła się w Naszej Szkole pogadanka przeprowadzona przez Panią Pielęgniarkę w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa. Pani Pielęgniarka przedstawiła uczniom jak skutecznie myć ręce i jak zapobiegać zarażeniu się wirusem.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - "Żeby Polska była Polska"

Miejskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Uczniowie Samorządu Uczniowskiego godnie reprezentowali naszą szkołę 1 marca na uroczystej mszy świętej w parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bełchatowie biorąc udział w miejskich obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

WYCIECZKA DO BIBLIOTEKI

Dnia 27. 02.2020 r dzieci ze szkolnej świetlicy odwiedziły MiPBP w Bełchatowie. Uczestniczyły w lekcji pt.,,Biblioteczne rady na odpady’’. Celem zajęć było uświadomienie dzieciom, jak chronić i dbać o nasze środowisko. Dowiedziały się, że segregowanie śmieci jest bardzo ważne I wcale nie takie trudne. Wystarczy tylko chcieć.
Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną i dowiedzieli się co i gdzie należy wrzucać, co to jest ekologia i czym się zajmuje, następnie samodzielnie posegregowali śmieci. Na zakończenie zajęć wszyscy wykonali pracę plastyczno-techniczną kotka z wykorzystaniem płyty CD.

Potrzeba matką wynalazków…

26 lutego 2020r. uczniowie z klasy 2d wzięli udział w lekcji muzealnej pod hasłem „Potrzeba matką wynalazków”. Dzieci poznały historię wybranych wynalazków. Rozważali o przyczynach wynajdywania różnych nowych przedmiotów oraz o ich wpływie na nasze życie. Po części teoretycznej nadszedł czas na praktykę. Uczniowie pracując indywidualne wykonali zabawkę.

Małgorzata Kruk

Rosnę zdrowo

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 7

ALEKSANDRA SZYMCZAK – I MIEJSCE (24/30 p.)IGOR BIENIEK – II MIEJSCE (23p.)OLIWIA PALUCH – III MIEJSCE (22p.)BARBARA KOMAR – 21 p.
JAN CIEPIERSKI – 18 p.
PAWEŁ FUZOWSKI – 18 p.
KRYSTIAN RASZEWSKI – 18 p.
TYMOTEUSZ ONACKO – 16 p.
MICHAŁ STĘPNIK – 14 p.
KRYSTIAN KOWALIK – 13 p.
SZYMON TURLEJSKI – 10 p.

„Dentobus w szkole”

W dniach 18-21.02.2020 roku szkołę odwiedził dentobus, czyli mobilny gabinet stomatologiczny.
W trakcie wizyty dentobusu lekarz stomatolog przeprowadzał indywidualne badania stomatologiczne. Rodzice otrzymali informację zwrotną o stanie zdrowia zębów swoich pociech. Mamy nadzieję, że dostęp do profilaktyki stomatologicznej przybliży naszym dzieciom temat higieny jamy ustnej i zmniejszy lęk przed wizytami u dentysty.
Każdy uczeń mógł skorzystać z opieki mobilnego gabinetu stomatologicznego po podpisaniu przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenia. Opieka stomatologiczna dentobusu była bezpłatna.

Warsztaty serowarskie

Szkoła Podstawowa nr 8 w Bełchatowie to szkoła, w której realizowane są działania o charakterze edukacyjnym, m.in. upowszechniające wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe.
18.02.2020r. uczniowie klas 6b oraz 5b wzięli udział w warsztatach serowarskich zorganizowanych przez firmę Junior. Firmę, która dostarcza dla naszych uczniów mleko oraz owoce i warzywa. Dzieci dowiedziały się w jaki sposób powstają produkty nabiałowe, które spożywają. Poznały korzyści płynące ze spożywania nabiału. Uczestnicy warsztatów podzieleni zostali na kilkuosobowe zespoły. Pod kierunkiem przedstawiciela firmy mali kucharze wykonali tradycyjną metodą ser. Uczniowie byli zachwyceni możliwością samodzielnego zrobienia serka. Spotkanie zakończyło się wspólną degustacją sera.

Dni otwarte

W dniu 13 lutego, w naszej Szkole odbyły się zajęcia otwarte dla przedszkolaków i ich rodziców. Przyszli uczniowie grup 0 i klas I mieli okazję uczestniczyć w dwóch lekcjach pokazowych. Dla przyszłych zerówkowiczów odbyła się lekcja o temacie „Walentynki – dzień dobrych uczuć”. Dla przyszłych pierwszoklasistów zajęcia miały temat „W świecie figur geometrycznych”. Zajęcia odbywały się w miłej atmosferze. Dzieci chętnie uczestniczyły w przygotowanych lekcjach. Dzięki temu mogły poczuć się już jako nasi uczniowie. Dzieci zwiedzały szkołę, poznając bogatą bazę dydaktyczną. Rodzice uzyskali od Pani Dyrektor niezbędne informacje na temat funkcjonowania i organizacji pracy naszej Szkoły.Mogli także porozmawiać z nauczycielkami o ofercie edukacyjnej naszej placówki.

WYNIKI SZKOLNEGO ETAPU POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA KLAS IV - VIII „PITAGORAS” W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

KATEGORIA KLASY IV
I MIEJSCE – Maja Sicińska IV b – reprezentuje szkołę 16.03.2020 r.
II MIEJSCE – Filip Kraucki IV b
II MIEJSCE – Piotr Kuliberda IV b
III MIEJSCE – Oliwia Grudzień IV b


KATEGORIA KLASY V - VI

I MIEJSCE – Bartosz Wróblewski VI d – reprezentuje szkołę 16.03.2020 r.
II MIEJSCE – Filip Gębala V b
II MIEJSCE – Zuzanna Kociołek VI b
III MIEJSCE – Weronika Kula VI b


KATEGORIA KLASY VII - VIII


I MIEJSCE – Norbert Świderek VIII c – reprezentuje szkołę 16.03.2020 r.
II MIEJSCE – Krystian Raszewski VII d
II MIEJSCE – Marta Bagińska VIII a
III MIEJSCE – Dawid Gaszewski VIII d
III MIEJSCE – Marcin Piątkiewicz VIII d

Gratulujemy !!!
Nauczyciele matematyki

KONKURS WIEDZY O BEŁCHATOWIE

12 lutego 2020 odbył się konkurs wiedzy regionalnej dla uczniów klas III pod hasłem „Bełchatów- moje zielone miasto”. Konkurs składał się z części pisemnej i ustnej. Uczestnicy musieli wykazać się szeroką wiedzą: począwszy od historii naszego miasta, poprzez najważniejsze postaci związane z miastem, aż po bogactwa naturalne i kulturalne naszej małej ojczyzny. Walka była bardzo zacięta. Minimalne różnice punktowe zadecydowały o zwycięstwie. Ostatecznie wyniki ukształtowały się następująco: I miejsce- Zuzanna Łudczak z kl. 3c, II miejsce- Antoni Szczepański z kl. 3a oraz III miejsce- Aleksandra Siniarska z kl. 3b. Uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


Magda Kaczor

Warsztaty plastyczne - „W Akademii Pana Jana” dla dzieci z Przedszkola nr 5 i Przedszkola nr 7 w Bełchatowie

Duet Rodzinny ,,Brothers Band”

Dnia 03.02.2020r. w naszej szkole gościł Duet Rodzinny ,,Brothers Band”, w ramach cyklu koncertów organizowanych przez Łódzkie Biuro Koncertowe ,,Wirtuoz”. Duet tworzą dwaj bracia. Uczniowie naszej szkoły mieli okazję poznać zastosowanie w muzyce najnowszych technik elektronicznych, m.in. na przykładzie instrumentu teremini, na którym gry mogli popróbować odważni ochotnicy. Społeczność szkoły dowiedziała się co sprawia, że jedne utwory stają się ponadczasowymi hitami (jak np. motyw z filmów o Agencie 007 -Jamesie Bondzie czy z filmów sagi ,,Gwiezdne Wojny”), a inne odchodzą w zapomnienie. Słuchacze mogli ,,dotknąć” procesu tworzenia utworów muzycznych, poznać pracę muzyka od ,,drugiej” strony. Koncert przeplatany był tanecznymi pląsami, ciekawostkami i konkursami umiejętności dla uczniów. Obcowanie z muzyką ,,na żywo” dostarczyło wielu pozytywnych wrażeń.

Jak dbać o zęby i przestrzec się przed próchnicą?

Wiedzą to już uczniowie klasy 1a, którzy wzięli udział w niezwykłej lekcji z panią Eweliną, higienistką stomatologiczną, a prywatnie mamą jednej z uczennic. Podczas lekcji uczniowie zapoznali się z podstawową wiedzą na temat zębów, zasadami mycia zębów oraz poznali akcesoria, które są niezbędne do dbania o higienę jamy ustnej. Mieli okazję samodzielnie „ubrudzić” zęby a następnie prawidłowo je wyszczotkować. Dzieci z uwagą słuchały wszystkich rad i wskazówek. Na zakończenie zajęć każdy uczeń otrzymał pakiet „Orbit – dziel się uśmiechem” oraz kalendarz monitorowania dbałości o zęby dla całej rodziny. Lekcja miała za zadanie zwrócenie uwagi na potrzebę dbania o zęby od najmłodszych lat.

„Chroń Dziecięce Uśmiechy”

30.01.2020 uczniowie klasy 1b wzięli udział w zajęciach profilaktycznych dotyczących edukacji o prawidłowej higienie jamy ustnej w ramach ogólnopolskiego programu „Chroń Dziecięce Uśmiechy”. Uczniowie dowiedzieli się, jak należy postępować, by mieć zawsze czyste i zdrowe zęby. Podzielili produkty na te, które chronią i wzmacniają zęby oraz na te, które są próchnicotwórcze. Obejrzeli także film instruktażowy, jak dokładnie czyścić zęby. Podsumowaniem zajęć było wykonanie prac plastycznych oraz nauka piosenki grupy muzycznej " Fasolki"- " Szczotko, hej szczoteczko!".

Magdalena Kaczor

Lekcja historii z EDUCIDO

27.01.2020 r. w klasie III d odbyły się warsztaty pt. „Na średniowiecznym zamku” z wykorzystaniem kloców Lego.
W trakcie zajęć dzieci tworzyły realistyczną makietę średniowiecznego zamku: ośmiokątne baszty, salę królewską, cech rycerski, bramę z mostem zwodzonym, stajnię oraz targowisko na dziedzińcu.
Uczniowie przekonali się, że praca średniowiecznego budowniczego była trudna i odpowiedzialna. Musiała łączyć aspekty obronne z estetycznymi, a planowanie było równie ważne, jak budowanie. W czasie warsztatów dzieci rozwijały umiejętności konstrukcyjne, sensoryczno – motoryczne oraz uczyły się współpracy w grupie.

Obóz narciarski Bukowina Tatrzańska

Grupa uczniów z klas IV - VIII w czasie ferii zimowych od 12 – 18.01. 2020r. przebywała w Bukowinie Tatrzańskiej na obozie narciarskim pod opieką P. Ewy Węglewskiej i Barbary Folholc. Część grupy początkowała, pozostała doskonaliła umiejętności narciarstwa zjazdowego w pięknej górskiej scenerii. Byliśmy tam w celach zdrowotno – rekreacyjnych i poznawczych. W czasie pobytu, poza zajęciami na stoku, byliśmy na basenach termalnych w Bukowinie.

XX Regionalny Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych

W niedziele 12 stycznia 2020 roku uczniowie naszej szkoły pod opieką pani Anny Nowety wzięli udział w „Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych”. Jest już to tradycją, iż tak aktywnie i ciekawie uczniowie naszej szkoły chcę rozpoczynać ferie. XX Regionalny Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych wiódł przez miejsca związane z historią Powstania Styczniowego. Cała trasa liczyła około 10 km. Uczestnicy przybyli na cmentarz w Grocholicach, by tam złożyć wspólnie kwiaty na grobie powstańców. Następnie udali się do Oleśnika by wysłuchać ciekawych informacji o przebiegu powstania na tym terenie. Ostatnim punktem wycieczki był Kurnos Drugi, gdzie rozdano dyplomy i ordery dla tych najwytrwalszych. Wśród nich byli nasi uczniowie. Brązowe odznaczenia za trzykrotny udział w marszu otrzymali:
Julia Madejczyk- 8d,
Aleksandra Wróblewska- 8d
Hubert Szczepański- 8d.

Gratulujemy !!!
Anna Noweta

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Kochani,
Liczarki poszły w ruch.... niemalże 3 godziny liczenia i mamy wynik naszej szkolnej ósemkowej stacjonarnej puszki. Wynik niesamowity, wręcz rekordowy, ale ... sami zobaczcie. Serdecznie wszystkim dziękujemy za WIELKIE SERCA

Ósemkowy bal karnawałowy

Tradycyjnie, tuż przed feriami odbyła się zabawa karnawałowa dla uczniów naszej szkoły.
Uśmiechy, tańce, zabawy- tego jak na prawdziwy dziecięcy bal przystało, nie zabrakło. Tego dnia na naszych uczniów czekała pięknie ustrojona sala gimnastyczna. Uczniowie bawili się wspaniale. Dodatkową atrakcją były konkursy i zabawy, przygotowane przez Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami, które dostarczyły mnóstwo radości. Najmłodsi i Ci Starsi również, nie zawiedli w swej pomysłowości, dzięki czemu na balu nie zabrakło księżniczek, rycerzy, piratów, Spiderman`ów, czarodziejek i cyganek.
Wspaniała muzyka sprawiła, że bawili się zarówno mali, jak i dorośli. Tanecznymi krokami chwalili się nawet nauczyciele pracujący w naszej szkole.

Mistrzostwa Bełchatowa w Piłce Siatkowej Dziewcząt- IGRZYSKA DZIECI

Mistrzostwa Bełchatowa w Piłce siatkowej Dziewcząt- II miejsce w mieście i awans na zawody powiatowe. Mistrzostwa Powiatu Bełchatowskiego - II miejsce. Naszą szkołę reprezentowały następujące zawodniczki: Weronika Kula, Weronika Wojtala, Sara Semeniuk, Aleksandra Kubik, Anna Olczyk, Wiktoria Pawlik, Kinga Kembłowska, Alicja Bukowy, Zuzanna Kraucka, Oliwia Szymaniak. Gratulujemy!

Mistrzostwa Bełchatowa w Piłce Siatkowej Dziewcząt

W niedzielę 02.02.2020 w Hali Sportowej "Energia" odbył się Turniej Siatkówki Dziewcząt o Puchar Prezesa KPS SKRA Bełchatów. W wyniku przeprowadzonej rywalizacji dziewczęta zajęły II miejsce w swojej grupie. Dziewczęta które w niedzielę walczyły na zawodach to: Julia Dubiak, Wiktoria Bednarek, Weronika Wojtala, Aleksandra Kubik, Zuzanna Niewiadomska, Jeż Patrycja, Agata Wojsa, Wiktoria Piątek, Sara Semeniuk.

Mistrzostwa Bełchatowa w Piłce Siatkowej Chłopców

W dniu 8.01.2020 r. odbyły Mistrzostwa Bełchatowa w Piłce Siatkowej Chłopców. W turnieju wzięły udział 4 drużyny: Sp 1, Sp 8, Sp 9 i Sp 12. Nasza drużyna zdobyła III miejsce przegrywając w meczu o drugie miejsce z Sp 9 w tie-breaku 11-9.

Orszak Trzech Króli

Nasza szkoła w dniu 6 stycznia 2020 roku wzięła udział w Orszaku Trzech Króli. Uczniów wraz z Dyrekcją i Nauczycielami w miejskim korowodzie reprezentowali Afrykę. Ubrani byli w niebieskie peleryny, a w rękach trzymali lampiony. Szli szlakiem Gwiazdy Betlejemskiej od Muzeum Regionalnego do ogrodów parafii farnej, gdzie pokłonili się Dzieciątku.
Dla uczestników orszaku przygotowane zostały dodatkowe atrakcje. Jedną z nich było miasteczko Betlejemskie, które ustawione zostało przy ulicy Kościuszki. Nie mogło zabraknąć tam naszego kramiku, przy którym delegacja uczniów i nauczycieli naszej szkoły obdarowywała uczestników orszaku własnoręcznie wykonanymi upominkami z masy solnej.

WOŚP

Nasza szkoła przyłączyła się do charytatywnej zbiórki pieniędzy organizowanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Nasz szkolny sztab reprezentuje Samorząd Uczniowski i uczennice z klasy 8d. W tym roku zebrane fundusze przeznaczone będą na dziecięcą medycynę zabiegową. Zbiórka odbywa się codziennie aż do Wielkiego Finału. Zachęcamy do wpłat, aby wspólnie bić kolejne rekordy.

Samorząd Uczniowski

Jasełka szkolne

Jasełka pod tytułem „Jest taki dzień” odbyły się 20.12.2019. Przygotowane zostały przez katechetów: p. Paulinę Maruszewską, p. Katarzynę Bujacz, ks. Krzysztofa Szlachetkę. W przedstawieniu brali udział uczniowie klas 7-8. Inscenizacja bożonarodzeniowa ukazała przepiękny wątek zaczerpnięty z Ewangelii wg św. Łukasza o narodzeniu Pana Jezusa. Wydarzenia te przeplatały się z rzeczywistością czasów współczesnych. Jasełka wprowadziły społeczność szkolną w radosną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia i zjednoczyły we wspólnym kolędowaniu.
W przedstawieniu gościnnie wystąpiła schola parafialna Vox Miriam.

Drodzy uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz wszyscy pracownicy szkoły.
Jak co roku prosiliśmy Was o włączenie się do akcji „Zostań Św. Mikołajem”.
Nasza prośba nie pozostała bez odzewu.
Hojnie dzieliliście się z innymi i dzięki Waszej życzliwości i dobroci mogliśmy obdarować czterdziestu uczniów naszej szkoły słodkimi upominkami. Za dar Waszych Mikołajowych Serc jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

W akcji biorą udział uczniowie klasy 0b, 1d, 2d, 3d

Świąteczna kartka bożonarodzeniowa

12 grudnia 2019 r. w MCK w Bełchatowie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Świąteczna kartka bożonarodzeniowa”. Wśród laureatów znalazły się uczennice naszej szkoły. Lena Bednarek (kl. III d) zajęła III miejsce, Klara Gajewska (kl. III d) otrzymała wyróżnienie. Wszystkie konkursowe prace będzie można oglądać do 30 grudnia w dolnym foyer Gigantów Mocy.

M. Kwiecień

Dary dla Domu Małego Dziecka

W dniu 11 grudnia 2019r. Z życzeniami Wesołych Świąt Bożego Narodzenia zostały zawiezione i przekazane dary dla Domu Małego Dziecka przy ulicy Drużynowej w Łodzi. Dziękujemy wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom oraz osobom zaangażowanym w transport darów. Organizatorzy: Maria Lelicka, Gabriel Lorencki, Viwiana Zatorska, Magdalena Kaczor.

XXI Powiatowego Konkursu Literackiego „Książki na medal”

11.12. 2019 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Bełchatowie odbył się finał XXI Powiatowego Konkursu Literackiego „Książki na medal” oraz finał VIII Powiatowego Konkursu Literackiego „ Bajka dla siostrzyczki i braciszka”. Na uroczyste podsumowanie wyników do biblioteki zostały zaproszone uczestniczki konkursów literackich z naszej szkoły: Maria Stasiak (kl.6a), Ernestyna Mastalerz (kl.6d), Amelia Sztorc (kl.8a) oraz Aleksandra Cieślak (kl.8c).
Wyróżnienie w konkursie „Bajka dla siostrzyczki i braciszka” zdobyła Marysia Stasiak. Tegoroczne konkursy literackie cieszyły się dużym zainteresowaniem młodszych i starszych uczniów naszego powiatu. Konkurencja wśród autorów prac była duża, a poziom prac literackich wysoki. Tym bardziej uczennicy kl.6a gratulujemy wyróżnienia.
Wszystkich autorów napisanych przez siebie bajek oraz recenzji zapraszamy do udziału w konkursach literackich za rok.

Konkurs wokalny „Małe Gwiazdy”

7 grudnia 2019 r. w sali teatralno-widowiskowej MCK PGE Giganty Mocy odbyła się 13. edycja konkursu wokalnego „Małe Gwiazdy”. W konkursie wzięło udział 38 uczniów szkół podstawowych – klas I-III. Miło nam poinformować, że uczennica naszej szkoły Agnieszka Białaczewska zajęła II miejsce. Agnieszka zaśpiewała piosenkę pt. „Spróbuję jeszcze raz” akompaniując sobie na ukulele.

Serdecznie gratulujemy!
M. Kwiecień

Wycieczka do Krainy św. Mikołaja w Kołacinku

5 grudnia 2019 roku z okazji mikołajek dzieci z oddziału przedszkolnego 0 „a” i klasy I „a wraz z wychowawcami pojechali na długo oczekiwaną wycieczkę do Krainy Świętego Mikołaja w Kołacinku. W Krainie Świętego Mikołaja zostaliśmy przeniesieni w świat bajek i baśni. Pierwszą atrakcją był spacer po Bajkowej Ścieżce, gdzie dzieci spotkały postacie z bajek: Królową Śniegu, Królewnę Śnieżkę i siedmiu krasnoludków, Jasia i Małgosię, Calineczkę, Trzy świnki. Wiele emocji wzbudziło spotkanie z dalekim rosyjskim krewnym świętego Mikołaja, Dziadem Mrozem. Podziwialiśmy szopkę bożonarodzeniową, w której znajdują się naturalnej wielkości figury zwierząt i ludzi.
Kolejną atrakcją były warsztaty plastyczne św. Mikołaja, podczas których dzieci wykonały pamiątkowe ozdoby świąteczne. Następnie udaliśmy się do Sali Tronowej, w której odbyło się spotkanie ze Świętym Mikołajem. Pobyt zakończyliśmy placem zabaw, gdzie na dzieci czekały zjeżdżalnie i basen z piłeczkami.

Dzień Górnika

Dnia 3 grudnia 2019r. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Górnika, na którą przybył zaproszony gość z KWB "Bełchatów" p. Adam Blada. Tańcem, wierszem i piosenką uczniowie z klasy 2b, 3a i 3c podziękowali górnikom za trud ich pracy i złożyli życzenia. Od górnika dzieci otrzymały słodkie upominki.

Spotkanie profilaktyczne dla rodziców „ W szponach nałogu”.

Dnia 28.11.2019r. o godz. 17.00 w naszej szkole odbyło się spotkanie dla rodziców uczniów klas 8 - ych z przedstawicielami policji - Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii KPP Bełchatów.
Spotkanie zorganizowane było w ramach projektu profilaktycznego „ W szponach nałogu”, który policja realizuje przy współpracy UM Bełchatów.
Tematyka spotkania dotyczyła profilaktyki uzależnień od alkoholu i środków odurzających.

Pedagodzy

Akcja profilaktyczna pod hasłem : „Stop używkom - wybieramy zdrowie!”

W dniach 26-29 11.2019r. w naszej szkole odbyła się akcja profilaktyczna dla klas 4-8 pod hasłem : „Stop używkom- wybieramy zdrowie!” W ramach akcji uczniowie w klasach 4-8 wraz z wychowawcami podjęli szereg działań mających na celu uświadomienie jak niebezpieczne jest sięganie po środki odurzające . Akcja miała również na celu uświadomienie uczniom jak ważne jest dbanie o swoje zdrowie w aspekcie fizycznym, psychicznym i duchowym.
Uczniowie przygotowali plakaty z informacjami dotyczącymi tego jak dbać o zdrowie w aspekcie fizycznym , psychicznym i duchowym, gdzie szukać pomocy w sytuacjach trudnych. Były również plakaty z hasłami antynikotynowymi, antynarkotykowymi i antyalkoholowymi informujące o niebezpieczeństwach związanych z używaniem środków uzależniających. W wszystkie przygotowane przez uczniów plakaty zostały rozwieszone na korytarzach szkolnych tak, aby można było podzielić się z innymi przygotowanymi informacjami.
Dnia 27.11.2019r. odbyła się IV Szkolna Debata pod hasłem „Są na tym świecie rzeczy , których nie można kupić”, na której rozgorzała dyskusja na temat uznawanych , cenionych przez uczniów wartości i ich znaczenia w życiu każdego człowieka .
Dnia 28.11.2019r. w ramach akcji odbył się Szkolny Konkurs Profilaktyczny „Nie namówisz mnie, nie spróbuję - wiem z czym mam do czynienia”. Uczniowie klas 6- 8 mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat uzależnień.

Pedagodzy

Andrzejki

Aby tradycji stało się zadość uczniowie Samorządu Uczniowskiego zorganizowali zabawę andrzejkową wraz z wróżbami. Bawił się każdy, niezależnie od wieku, a śmiechu było co niemiara. Dobrej zabawie towarzyszyły również konkursy z nagrodami.

Samorząd uczniowski

I etap konkursu języka angielskiego zorganizowany przez Centrum Języków Obcych Piccadilly

25 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w I etapie konkursu języka angielskiego zorganizowanego przez Centrum Języków Obcych Piccadilly. Do etapu międzyszkolnego dostali się Michał Fornalik, Zuzanna Przytarska, Aleksandra Szymczak, Julia Przybyła oraz Norbert Świderek. Uczniowie wzięli udział w części ustnej, w której odgrywali scenki - dialogi czy opisywali obrazki.
Nasza uczennica Aleksandra Szymczak zajęła III miejsce.
Serdecznie gratulujemy Oli i pozostałym uczestnikom.

Szkolny konkurs historyczny „ Polska Niepodległa”

Dnia 25 listopada 2019 roku odbył się szkolny konkurs historyczny pt. „ Polska Niepodległa” Do konkursu przystąpiło 11 uczniów z klas VI-VIII. Test obejmował wiedzę z wiadomości: - życie i działalność Józefa Piłsudskiego; - kształtowanie granic II RP; - przemiany polityczne i gospodarcze w Polsce po odzyskaniu niepodległości. Pierwsze miejsce w konkursie uzyskał Wojciech Rychlewicz z klasy VII b, drugie Jakub Walas z klasy VI b, natomiast na trzecim miejscu ex aequo: Krystian Raszewski – VII d, Marcel Turlejski - VI b oraz Igor Bieniek –VII b. Gratulujemy!!!

Organizatorzy konkursu: Anna Noweta, Ewa Bieniek

POWIATOWY TYDZIEŃ LOGOPEDY (12-15.11.2019)

W ramach V edycji Powiatowego Tygodnia Logopedy podjęliśmy w naszej szkole następujące działania:
1/ W klasach zerowych zostały przeprowadzone zajęcia logopedyczne „Przygody Języczka Wędrowniczka” przez logopedę p. Grażynę Zawadę. Podczas zajęć dzieci usprawniały narządy mowy: wargi, język, podniebienie miękkie oraz kształtowały prawidłowy tor oddechowy, wykorzystując w tym celu fabularyzowane opowiadania. Zajęcia urozmaicone były zabawami słuchowymi i logorytmicznymi.
2/ Zorganizowano konkurs plastyczny dla klas 1-3 „Pyszności w koszyczku babuni”. Na konkurs należało wykonać pracę przestrzenną, ilustrującą pyszności w koszyczku babuni, zawierające w swej nazwie głoski szeregu syczącego i/lub szumiącego. Dostarczono wiele ciekawych, pomysłowych prac.
3/ Dla klas 4-8 zorganizowano konkurs „Jesienne rymowanie”
Uczniowie mieli za zadanie napisać samodzielnie wiersz o tematyce jesiennej, wykorzystując w nim wyrazy z głoskami trudnymi artykulacyjnie. Do wiersza należało również wykonać ilustrację, wybranymi przez siebie technikami plastycznymi.

Najciekawsze prace z konkursów zostały nagrodzone. Wykonana została wystawa. Odpowiedzialnymi za przeprowadzenie w/w działań były panie Grażyna Zawada i Małgorzata Chorążyczewska.

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny

W dniu 13.11.2019 r. Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie odbyło się wręczenie nagród laureatom Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego organizowanego przez ZSP nr 9 w Bełchatowie pod nazwą "Wyszywanki matematyczne", w którym uczennice z naszej szkoły zajęły wysokie lokaty.
I miejsce - Alicja Bukowy kl. VI e
III miejsce - Martyna Zbierańska kl. VI d
oraz wyróżnienie Patrycja Pirek kl. VI a

Żywa lekcja historii " Działania wojenne 1939"

Narodowe Święto Niepodległości

11 Listopada przedstawiciele Pocztu Sztandarowego Samorządu Uczniowskiego wzięli udział we Mszy świętej w intencji Ojczyzny , która odbyła się w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika oraz uroczystościach w 101 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, które odbyły się pod pomnikiem Marszałka J.Piłsudskiego.

„Szkoła do hymnu!”

Chcąc dać świadectwo naszej dumy z tego, że jesteśmy Polakami oraz wyrazić głęboki szacunek dla naszych przodków, którzy oddali za Polskę to, co najcenniejsze – swoje życie, uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 8 w Bełchatowie w piątek 8 listopada o godzinie 11.11 uroczyście odśpiewała 4 - zwrotkowy hymn narodowy.
Już od początku dnia widać było w budynku „Ósemki” akcenty podkreślające doniosłość tego patriotycznego wydarzenia. I to nie tylko za sprawą biało czerwonych strojów uczniów i nauczycieli, ale również dzięki rozbrzmiewającemu wokół „Mazurkowi Dąbrowskiego”.
Tuż przed rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości bełchatowska „Ósemka” przystąpiła do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła do hymnu”. Wspomniane przedsięwzięcie to kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy „Rekord dla Niepodległej”, w której uczestniczyli uczniowie oraz nauczyciele z blisko 24 tys. placówek w kraju i za granicą.
Uczniowie okazali szacunek symbolom narodowym poprzez właściwą postawę oraz znakomitą znajomość hymnu.

Wycieczka do FABRYKI BOMBEK w Piotrkowie Trybunalskim

Dnia 8 listopada dzieci z klasy 1b i 1 c pod opieką wychowawców pojechały na wycieczkę do fabryki bombek w Piotrkowie Trybunalskim.
Podczas wycieczki dzieci mogły poznać i zobaczyć kolejne etapy ozdabiania i dekorowania ozdób świątecznych. Po zwiedzeniu fabryki uczniowie wzięli udział w warsztatach ozdabiania bombek. W miłej atmosferze z dużym zaangażowaniem przy użyciu pisaków, kleju i kolorowych brokatów, tworzyli własne wzory na bombkach. Pobyt w fabryce wprowadził wszystkich w atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

Bełchatowski Bieg Niepodległości

07.11.2019 w parku przy Muzeum Regionalnym w Bełchatowie odbył się kolejny Bełchatowski Bieg Niepodległości. Uczniowie startujący, którzy uzyskali najlepsze wyniki, to: II miejsce - Ania Olczyk klasa 6, IV miejsce - Kacper Gala klasa 5, V miejsce - Zuzanna Niewiadomska klasa 8, VI miejsce - Jakub Niżyński klasa 8 oraz w poszczególnych rocznikach- Julia Smuźniak klasa 5, Zuzia Kraucka klasa 6, Oliwia Kolendo klasa 4, Julia Stanisz klasa 4, Igor Jasion klasa 4, Dawid Wata klasa 4, Szymon Gala klasa 4, Aleksandra Kubik klasa 7, Maras Maksymilian klasa 8.

Akademia z okazji Święta Niepodległości ,, Niepodległość’’

Dnia 07.11.2019 r. społeczność szkolna uczestniczyła w uroczystej akademii związanej ze Świętem Niepodległości, w czasie której przypomniano dramatyczną historię walk Polaków o wolność podczas narodowej niewoli oraz I wojny światowej. W akademii wystąpili uczniowie klas 6, 7 i 8. Uroczystość przygotowały panie Ewa Bieniek i Anna Noweta.

„Poznaję historię mojego kraju”

7 listopada 2019 r. dyrektor placówki Maria Łazuga wraz z harcerzami – uczniami społeczności Szkoły Podstawowej nr 8 uczestniczyła w przepięknej uroczystości z okazji Dnia Niepodległości pt. „Poznaję historię mojego kraju” w Przedszkolu Samorządowym nr 8 im. Krasnala Hałabały w Bełchatowie. Przedszkolaki w pięknym stylu, ubrani w stroje biało-czerwone pokazały zebranym, czym jest patriotyzm. Patrząc na postawę najmłodszych możemy być spokojni wierząc, że Polska gości w ich małych serduszkach. Gratulujemy wszystkim przedszkolakom, ich rodzicom, dyrekcji i wychowawcom Przedszkola Nr 7 za żywą lekcję historii.

„Szkoła pamięta”

Uczniowie klasy 8c udali się z panią Katarzyna Bujacz i panią Ewą Jadwiszczak na miejski cmentarz w celu uporządkowania grobów bezimiennych oraz zapalić znicze. Odwiedzili również groby pracowników naszej szkoły. Uczniowie chętnie wzięli udział w akcji. Z dużym zaangażowaniem i zapałem pomagali w porządkach przy grobach, zbierali liście, wycierali nagrobki ustawiali kwiaty i wieńce. Na koniec zapalili znicze i odmówili modlitwę w intencji zmarłych. Pani Katarzyna Laskowska i pani Beata Wójcik przygotowały gazetkę upamiętniającą dzień 1 Listopada, uwypuklając szczególnie Tych, którzy swoje życie poświęcili dla obrony kraju. Panie ze świetlicy szkolnej przeprowadziły akcję zbierania zniczy, które na cmentarz zanieśli uczniowie klasy 8c. Pani Edyta Jaros wraz ze swoja klasą 7c kontynuując akcję w najbliższym czasie udadzą się również na cmentarz celem przeprowadzenia lekcji języka polskiego dotyczącej napisów nagrobnych jako literackich formy wypowiedzi. Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to bardzo ważne dni dla chrześcijan kiedy w szczególny sposób upamiętniamy te dni, zapalając znicze kładąc kwiaty i ofiarowują modlitwę. Jednak najważniejszym punktem tego Dnia jest udział we Mszy Świętej ofiarowując modlitwę za zmarłych. Każdy zapalony znicz nie pozwala nam zapomnieć o tych, których już z nami nie ma...

Nad całą akcją czuwała Paulina Maruszewska

„Październik wyjątkowym miesiącem”

Katecheci w naszej szkole zorganizowali dwa konkursy, które trwał cały październik.
Pierwszy konkurs dla klas pierwszych zorganizowała pani Katarzyna Bujacz. Polegał na wykonaniu najpiękniejszego Różańca. Pierwszaki wykazały się ogromnym zaangażowaniem i prawie wszyscy przynieśli różańce. Przyznane zostały miejsca
1. Pola Błaszczyk kl Ia
2. Piotr Malak kl 1b
3 Lena Goławska 1b
oraz wyróżnienia.
- Mateusz Maruszewski kl 1b
- Wiktor Langier kl 1d
Podziwiać je można było na pierwszym piętrze naprzeciwko sali 43.

Drugi konkurs przygotowany przez panią Paulinę Maruszewską. Konkurs związany był z postacią św. Jana Pawła II o temacie „Jan Paweł II widziany oczami dzieci” przeznaczony był dla uczniów klas II – VII. Przyniesione prace przez uczniów wystawione zostały na głównym holu szkoły przy obrazie Świętego Jana Pawła II.
Zostały przyznane miejsca:
1. Nadia Mikołajczak kl 5c,
2. Dawid Dziuba kl 5c,
3. Nikola Jamróz kl 5b.
Zwycięzcom i wyróżnionym uczniom GRATULUJEMY!.
Bardzo serdecznie dziękujemy za udział w konkursach.
Październik jest ważnym miesiącem każdego roku 16.10 wspominamy dzień wyboru Karola Wojtyłę na papieża. Z tej okazji uczniowie klas zero wraz ze swoimi wychowawcami udali się pod pomnik Jana Pawła II i złożyli przed pomnikiem serduszka przygotowane na zajęciach z katechezy.
Przez cały miesiąc odmawiamy Różaniec w tym roku poświęcony został z prośbą o liczne powołania kapłańskie.

„W świecie baśni…” – ślubowanie klas I

25 października w naszej szkole miała miejsce uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Uroczystość uświetnili zaproszeni goście: p. Elżbieta Górka- wizytator z Kuratorium Oświaty w Łodzi, Delegatury w Piotrkowie Trybunalskim oraz Dyrektor naszej szkoły pani Maria Łazuga, Wicedyrektorzy pani Joanna Chrzanowska i pani Anna Skóra. Ślubowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia, dlatego uroczystość miała bardzo podniosły, a zarazem radosny charakter.89 pierwszoklasistów ubranych w stroje galowe niecierpliwie oczekiwało na najważniejszy moment uroczystości – pasowanie na ucznia. Najpierw jednak musieli zaprezentować program artystyczny i złożyć uroczystą przysięgę. Pani dyrektor Maria Łazuga nie miała najmniejszych wątpliwości, gdy dotykając ramion dzieci, z dumą przyjmowała je do grona uczniów naszej szkoły. Pięknie zaśpiewane piosenki, z przejęciem wyrecytowane wiersze oraz żywiołowy taniec wycisnęły niejedną łezkę z oczu bliskich. Ten dzień był bardzo miły i pełen niezapomnianych wrażeń. Życzymy wszystkim pierwszoklasistom, by każdy dzień w naszej szkole dostarczał im wspaniałych przygód z nauką oraz radosnych chwil w towarzystwie kolegów, koleżanek i pracowników szkoły.

„W świecie baśni i bajek – podróże małe i duże po baśniowej literaturze”

W dniach 21 – 25 października, uczniowie klas drugich wzięli udział w projekcie edukacyjnym pt.: „W krainie baśni i bajek – podróże małe i duże po baśniowej literaturze”. Głównym celem projektu było rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród naszych uczniów. W tych dniach uczniowie odbyli baśniową podróż z bohaterami ulubionych bajek i baśni. Wychowankowie mogli zapoznać się z zasobami szkolnej biblioteki przez co licznie wypożyczali ulubione pozycje książkowe. Odwiedzili również Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Bełchatowie. Ponadto w kolejnych dniach mogli wysłuchać bajek i baśni czytanych przez rodziców i dziadków. Po licznych lekturach uczniowie mogli sami wykazać się znajomością utworów poprzez odgrywanie scenek, wcielanie się w postaci, czy też zilustrowanie w formie prac plastyczno – technicznych, które mogliśmy podziwiać na mini wernisażu w naszej szkole. Zwieńczeniem projektu było przedstawienie znanej i lubianej przez wszystkich baśni pt.: „Kot w butach” przez uczniów klasy 2a. Młodzi aktorzy zaprezentowali się przed szeroką publicznością: uczniami naszej szkoły, rodzicami oraz dziećmi z Przedszkola Samorządowego nr 5 i Przedszkola Samorządowego nr 7. Rangę uroczystości podniosła obecność wizytator, Pani Elżbiety Górki, z Kuratorium Oświaty w Łodzi, Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim.

„Wielcy Polacy na polskich banknotach”

W dniach od 21 do 25 października 2019 r. uczniowie klas III realizowali projekt edukacyjny pt. „Wielcy Polacy na polskich” banknotach”. Celem projektu było poznanie i rozpropagowanie władców Polski umieszczonych na obowiązujących banknotach. W pierwszym dniu projektu, który przebiegał pod hasłem „Oglądamy - przeliczamy, kupujemy – wydajemy”, uczniowie zostali zapoznani z wyglądem banknotów o nominałach: 10 zł, 20 zł, 50 zł,100 zł, 200 zł i 500 zł. Wykonywali obliczenia pieniężne i rozwiązywani zadania tekstowe związane z zakupami.
W drugim dniu projektu, czyli „Kto kim był i kiedy żył?”, uczniowie poznawali władców polskich umieszczonych na banknotach , wyszukiwali w Internecie i encyklopediach informacje o ich życiu i zasługach dla Polski. Na koniec dnia obejrzeli prezentację multimedialną przygotowaną przez nauczycielkę historii – panią Ewę Bieniek. W trzecim dniu projektu, który przebiegał pod hasłem „Portrety władców Polski – szkicujemy i malujemy jak mały Jaś Matejko”, uczniowe zapoznali się z cyklem rysunków Jana Matejki pt. „Poczet królów i ksiażąt polskich”, wcielili się w rolę malarzy i stworzyli własne dzieła. W czwartym dniu uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną „Historia pieniądza” oraz przygotowali w klasach scenki darmowe. Uczniowie podjęli się próby układania scenariusza przedstawienia w oparciu o podane teksty. 25 października odbyło się podsumowanie projektu. O zabezpieczeniach banknotów i innych ciekawostkach bankowych pięknie opowiadały panie Ewa Terkalska i Anna Grzączkowska pracownice banku PKO BP . Następnie uczniowie zaprezentowali przedstawienie pt. „Historia pieniądza - Groszóweczka, Groszóweczek, Złotóweczka, Złotóweczek - naszymi przewodnikami na historycznym szlaku” Na szkolnym korytarzu można było podziwiać wystawę powstałą z prac uczniów oraz przeczytać gazetkę historyczną „Wielcy Polacy … w pigułce”.

Wycieczka dwudniowa do Bałtowa i Świetokrzyskiej Polany

24 października klasa 7a wraz z pięcioma dziewczynkami z 5d wyruszyła na dwudniową wycieczkę. Wycieczkę zaczeliśmy od Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego, gdzie zwiedziliśmy min.: Jurapark, Sobatówkę Wioska Czarownic, Polskę w Miniaturze, Zwierzyniec Bałtowski.
Zwierzyniec Bałtowski to malowniczy park safari, w którym znajduje się kilkadziesiąt gatunków zwierząt zarówno tych rodzimych jak i egzotycznych przedstawicieli z innych kontynentów. Mogliśmy je obserwować na wyciągnięcie ręki. Zwidzanie zoo odbywa się z pokładu amerykańskiego schoolbusa – zupełnie jak na prawdziwym, afrykańskim Safari. W czasie drogi przewodnik zdradził nam wiele ciekawostek o zwyczajach tutejszych zwierząt.
W Prehistorycznym Oceanarium przenieśliśmy się w świat podwodnego życia ogromnych gadów, które żyły na Ziemi tysiące lat temu. Zwiedzanie kompleksu zakończyliśmy obejrzeniem filmu w kinie 7d. Nastepnie przejechaliśmy do Kompleksu Świętokrzyskiej Polany, gdzie w otoczeniu lasów Gór Świętokrzyskich mogliśmy delektować się przyrodą i zaznać upragnionego odpoczynku. Kolejnego dnia zwiedziliśmy atrakcje Świętokrzyskiej Polany min. Oceanikę i Park Miniatur. W drodze powrotnej udało nam sie zobaczyć jeden z najsatrszych pomników przyrody, a mianowicie “Dąba Barteka oraz Ruin Zamku w Chęcinach.
Do Bełchatowa wróciliśmy zmęczeni, ale bardzo zadowoleni.

Uniwersytet Pierwszego Wieku

24 października odbyło się w naszej szkole spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetu Pierwszego Wieku. Obecnością zaszczycili nas profesor Marek Bednarek wrza ze studentkami Anną Sęderecką i Sylwią Purgał. Goście przedstawili uczniom klas I - IV ofertę zajęć uniwersyteckich i zachęcali do uczestnictwa w zajęciach.

Mistrzostwa Bełchatowa w Tenisie Stołowym Dziewcząt

Mistrzostwa Bełchatowa w Tenisie Stołowym Dziewcząt- I miejsce oraz awans na zawody powiatowe w Kleszczowie.
Mistrzostwa Powiatu Bełchatowskiego- I miejsce oraz awans na zawody rejonowe w Dobryszycach. Naszą szkołę reprezentowały dziewczęta z klasy 6c - Zuzanna Kwaśniak i Weronika Długaszek. Gratulujemy!

Turniej Piłki Siatkowej Akademii PGE SKRY Bełchatów

W pierwszym w tym roku szkolnym Turnieju Piłki Siatkowej Akademii PGE SKRY Bełchatów dziewczęta naszej szkoły brały udział we wszystkich kategoriach wiekowych. Najlepiej wypadł zespół ''czwórek' zajmując III miejsce. Drużynę reprezentowały Weronika Kula, WeronikaWojtala, Sara Semeniuk, Aleksandra Kubik, Wiktoria Pawlik.

Liga Rugby Tag

Mistrzostwa Powiatu Bełchatowskiego

Mistrzostwa Bełchatowa w Tenisa Stołowego klas VII- VIII. III miejsce w powiecie.

Msza święta w intencji Ojczyzny i ludzi pracy

19 października przedstawiciele Pocztu Sztandarowego Samorządu Uczniowskiego wzięli udział we mszy świętej w intencji Ojczyzny i ludzi pracy, która odbyła się w kościele pw. NMP Nieustającej Pomocy. Delegacja nauczycieli złożyła również kwiaty pod tablicą błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.

Kolorowa Lokomotywa - Na zielonym szlaku 2019

19.10.2019 r. w Łódzkim Domu Kultury odbył się finał 7. Edycji projektu ekologiczno - artystycznego dla dzieci z województwa łódzkiego – „Kolorowa Lokomotywa - Na zielonym szlaku 2019”. W projekcie wzięło udział ponad tysiąc dzieci z naszego regionu. Partnerami projektu są: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Związek Polskich Fotografów Przyrody Okręg Łódzki oraz Leśna Osada Edukacyjna w Kole. Projekt dofinansowany był ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
W trakcie finałowej gali podsumowano konkursy i wręczono nagrody. Wśród wyróżnionych uczestników znaleźli się uczniowie naszej szkoły: Maja Chylińska – Muzoł, Klara Gajewska, Michalina Kamieniak i Dominik Plutecki. Serdecznie gratulujemy!

Wycieczka do Szkółki Leśnej w Borowinach

W piątek 18 października uczniowie klasy 5 c uczestniczyli w wycieczce do Szkółki Leśnej w Borowinach. Brali udział w zajęciach pt: "Opowieści Bielika";integrowali się podczas wspólnego ogniska z kiełbaskami oraz podczas zabaw i gier na terenie Leśniczówki;opiekę sprawowała pani Kamila Ałaszewska oraz pani Katarzyna Kaczor

XX Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych

16 października 2019r. wszyscy uczniowie klasy 2a integracyjnej reprezentowali szkołę podczas XX Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Dzieci pokazały swoje umiejętności artystyczne wcielając się w postaci znanej bajki pt. Kot w butach”. W galerii MCK zaś można było obejrzeć prace plastyczne wykonane przez naszych uczniów

Duet Beskidzki "Dwa światy - jedna muzyka"

W trakcie koncertu uczniowie uczestniczyli w muzycznej podróży po Beskidzie Żywieckim. Przewodnikami w wędrówce byli p. Krzysztof Orzechowski - muzyk multiinstrumentalista oraz p. Jacenty Ignatowicz - muzyk ludowy, folklorysta, góral z Beskidu Żywieckiego. W czasie występu uczniowie wysłuchali utworów zagranych na instrumentach ludowych - na flecie, piszczałkach pasterskich, trombicie, okarynie, multankach, złóbcokach, czyli góralskich skrzypcach oraz na "kozie". Największą atrakcją były jednak wirtuozowskie popisy gry pana Jacentego na ciesielskiej pile i na ...liściu.

Dzień Edukacji Narodowej

11. 10. 2019r. odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły złożyła Pani Dyrektor Maria Łazuga. Bardzo miło było nam gościć emerytowanych nauczycieli naszej placówki. Wyjątkowe spotkanie uświetnił program artystyczny w wykonaniu uczniów młodszych i starszych klas, którzy popisali się różnorodnymi talentami.

„Woda – naturalne bogactwo świata ludzi, zwierząt i roślin”

W dniu 09.10.2019r. uczniowie klasy 2d wzięli udział w zajęciach ekologicznych w terenie w ramach IV edycji projektu ekologicznego „Woda – naturalne bogactwo świata ludzi, zwierząt i roślin” realizowanego przez Spółkę WOD-KAN. Dzieci zwiedziły laboratorium i ujęcie wody. Uczestniczyły w doświadczeniach badających czystość wody, w pogadance na temat oszczędzania wody oraz obejrzały bajkę ekologiczną. Na koniec wizyty przygotowany był słodki poczęstunek, a każde dziecko otrzymało prezent. Wszyscy wrócili bardzo zadowoleni i deklarowali chęć udziału w następnych takich zajęciach.

Małgorzata Kruk

Wielcy Polacy na polskich banknotach

Projekt edukacyjny uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 8 w Bełchatowie - pobierz

„Między nami kobietkami”

08.10 2019r. w naszej szkole odbyło się spotkanie dla dziewczynek klas 6 „Między nami kobietkami”, jako ścieżka edukacyjna w ramach „Wychowania do życia w rodzinie”. Pani Prelegentka uzupełniła wiedzę z zakresu fizjologii dojrzewania, omówiła właściwe nawyki higieniczne. Każda z dziewcząt otrzymała upominek w postaci specjalnego zestawu edukacyjnego.

"Nauka dla Ciebie"

"Uczyć, bawiąc oraz bawić, ucząc".
- pisał Ignacy Krasicki

W Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Bełchatowie w dniach 03-04.10.2019r. w ramach projektu "Nauka dla Ciebie", realizowanego przez Centrum Nauki Kopernik wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gościł „Naukobus” z objazdową wystawą "Eksperymentuj!".
Dla dzieci przygotowanych było 18 stanowisk, m.in. łamigłówki, szyfry, trójkąt Pitagorasa, wirujące krzesło, człowiek - układanka, znikające kolory, szybkość reakcji, kula plazmowa i inne. Interaktywne eksponaty były skonstruowane w taki sposób, aby zachęcały uczniów do samodzielnego poznawania świata – angażowały dzieci od oddziału przedszkolnego, młodzież oraz dorosłych. Przy każdym eksponacie znajdowało się krótkie wyjaśnienie obserwowanych procesów, a dodatkowymi informacjami służyli także obecni na wystawie doświadczeni edukatorzy. Uczniowie mogli samodzielnie podjąć decyzję o tym, w jaki sposób doświadczają wystawy. Eksponaty wystawy Eksperymentuj! zostały tak skonstruowane, żeby zachęcać do posługiwania się wyobraźnią i intuicją, a także do odkrywania nauki w życiu codziennym.
Rangę wystawy podniosła wizyta władz Miasta Bełchatowa, Wiceprezydenta od spraw oświaty, Pana Łukasza Politańskiego, Wicewojewody Łódzkiego, Pana Krzysztofa Cieciórę oraz Pana Marka Jasińskiego – Członka Zarządu Powiatu.
Nauka poprzez eksperymenty i doświadczenia sprawiła, zarówno najmłodszym jak i najstarszym uczniom, wiele frajdy (co widać na załączonych zdjęciach).

Zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas 8- ych. „Przemoc a Moc w szkole”

Dnia 03.10.2019r. w naszej szkole odbyły się zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas 8- ych prowadzone przez przedstawicieli policji - Zespół ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii KPP Bełchatów.
Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu profilaktycznego, który realizuje policja przy współpracy z Urzędem Miasta Bełchatów.
Tematyka spotkania „Przemoc a Moc w szkole” dotyczyła uzależnień od alkoholu i środków odurzających.

Pedagog szkolny

„Magiczny świat pszczół”

Pola Oremus, uczennica klasy 2a, reprezentowała naszą szkołę w konkursie ekologicznym na formę przestrzenną pn. „Magiczny świat pszczół” organizowanym, w ramach EKO-PIKNIKU 2019, przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie.
Konkurs polegał na zbudowaniu ekspozycji z surowców wtórnych i naturalnych.
I mamy pierwszy sukces!
I miejsce dla Poli Oremus oraz I miejsce dla SP 8 w Bełchatowie.
Nagrodą w konkursie był laptop dla naszej klasy.
Gratulujemy Poli i życzymy dalszych sukcesów!

Beata Młodzik, Patrycja Szulada

„Żyję zdrowo – nie palę”

Zajęcia profilaktyczne
„Żyję zdrowo – nie palę”
„Alkohol – wróg czy przyjaciel”

Dnia 01.10.2019r. w naszej szkole odbyły się zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas szóstych i siódmych prowadzone prze Strażą Miejską w Bełchatowie. Celem spotkań „Żyję zdrowo – nie palę”( klasy 6), „ Alkohol – wróg czy przyjaciel” (klasy 7) było dostarczenie wiedzy na temat uzależnień , dostarczenie wiedzy na temat tego, czym jest alkohol i jakie działanie ma na organizm człowieka, poznanie konsekwencji zdrowotnych sięgania po papierosy i alkohol, nauka umiejętności odmowy. Zajęcia realizowane były w formie warsztatów , pogadanek dotyczących właściwych zachowań interpersonalnych w oparciu o prezentacje multimedialną.

Pedagog szkolny

Szanowni Rodzice,
nasza szkoła kolejny raz uczestniczy w akcji IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia organizowanej w dniu 4 października 2019 r. pod hasłem:
Starsi sprawdzają,
czy młodsi tabliczkę mnożenia znają!

Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogli popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.

Koordynator akcji Barbara Folholc

Zajęcia profilaktyczne „Stop agresji fizycznej i psychicznej

Dnia 24.09.2019r. w naszej szkole odbyły się zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas siódmych i piątych prowadzone prze Strażą Miejską w Bełchatowie. Temat spotkania „Stop agresji fizycznej i psychicznej” obejmował zagadnienia dotyczące rozpoznawania przyczyn złości i agresji, rozumienia siebie i innych, metod opanowania i przezwyciężania złości i agresji.
Zajęcia realizowane były w formie warsztatów , pogadanek dotyczących właściwych zachowań interpersonalnych w oparciu o prezentacje multimedialną.

Pedagog szkolny

Narodowe Czytanie polskich nowel

18 września odbyło się w naszej szkole Narodowe Czytanie polskich nowel. Pani Dyrektor, zaproszeni goście oraz uczniowie z klasy 8c i 7c pięknie recytowali prozę E. Orzeszkowej, M. Konopnickiej, H. Sienkiewicza, B. Prusa, S. Żeromskiego.  Zaprezentowane utwory, mimo upływu lat, nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę. Na twarzach obecnych można było zauważyć zadumę i wzruszenie. Recytatorom serdecznie gratulujemy cudownego występu.

„Jak Pstryk i Bzik zostali oświeceni”

Dnia 09 września 2019r. uczniowie klas I– III z wielkim zaciekawieniem obejrzeli edukacyjne przedstawienie „Jak Pstryk i Bzik zostali oświeceni” opracowane przez Fundację PGE. Bohaterowie widowiska przypomnieli młodym widzom zasady bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej.

„Dziel się uśmiechem”

Nasza szkoła bierze udział w VII edycji programu profilaktyczno – edukacyjnego „Dziel się uśmiechem”. Celem programu jest edukacja dzieci w klasach 1–3 oraz 4– 6 na temat prawidłowej higieny jamy ustnej. Zajęcia edukacyjne są prowadzone przez nauczycieli, którzy współpracują z Polskim Czerwonym Krzyżem. We wrześniu w programie brała udział klasa II „e”. Podczas zajęć zapoznano uczniów z podstawową wiedzą na temat zębów oraz higieny jamy ustnej, omówiono rolę i funkcję zębów, budowy zęba, zwrócono uwagę na potrzebę dbania o zęby od najmłodszych lat, omówiono zasady mycia zębów, przestrzegania zasad czterech kroków dbania o zęby. Drugoklasiści wysłuchali opowiadania P. Bourgeois, B. Clark „Franklin i wróżka Zębuszka”. Rozdano uczniom pakiety edukacyjne Orbit „Dziel się uśmiechem”. Jesteśmy pewni, że prozdrowotna edukacja uczniów prowadzona od najmłodszych lat jest kluczem do budowy właściwych postaw w przyszłości. Życzymy wszystkim klasom satysfakcji z realizacji programu „Dziel się uśmiechem”.

„Kolorowa Lokomotywa – Na zielonym szlaku 2019”

Uczniowie klasy III d na początku września w ramach projektu artystyczno – ekologicznego „Kolorowa Lokomotywa” – Na zielonym szlaku 2019 wyruszyli na niezwykłą wyprawę. Zadaniem projektu było połączenie warsztatów artystycznych z praktycznymi zadaniami ochrony i pielęgnowania najbliższego otoczenia. Działania warsztatowe miały za zadanie edukować i pobudzić w młodych ludziach potrzebę zgłębienia wiedzy z zakresu ochrony środowiska, wykształcić postawy proekologiczne, obudzić w odbiorcach indywidualną odpowiedzialność za stan środowiska.
W ramach projektu odbyły się trzy typy spotkań ekologiczno-artystycznych.
4 września w MCK w Bełchatowie uczniowie uczestniczyli w warsztatach poświęconych ekologicznym zakupom. W trakcie zajęć wspólnie wykonywali piramidę odpowiedzialnych zakupów i poznali ekoznaki. Na zakończenie warsztatu każde dziecko ozdobiło własną bawełnianą torbę na zakupy.
10 września odbył się wyjazd do Leśnej Osady Ekologicznej w Kole. W trakcie wycieczki dzieci wzięły udział w ścieżce przyrodniczo – ekologicznej oraz w warsztatach plastycznych „Śladami zwierząt”.
12 września odbyła się wycieczka do Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Podczas wycieczki dzieci uczestniczyły w warsztatach fotograficznych, wykonywały prace plastyczne z wykorzystaniem elementów przyrody, budowały karmniki do ptaków. Poza tym w towarzystwie pracowników ZPKWŁ obejrzały lokalną przyrodę oraz wzięły udział w grze terenowej. Inspirowani przyrodą regionu dzieci mogły rozwijać swoje pasje i talenty plastyczne.

Małgorzata Kwiecień

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKONEGO 2019/2020

2 września rok szkolny 2019/2020 rozpoczęliśmy od udziału w uroczystej mszy świętej w naszej parafii. Następnie odbyły się akademie szkolne. Dyrektor Szkoły, Pani Maria Łazuga, swoim przemówieniem uroczyście rozpoczęła nowy rok szkolny 2019/2020.

Samorząd Uczniowski

 
-->