Dnia 14 czerwca 2021 r. dla klas trzecich odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny ,,Piszę bez błędów".Do konkursu przystąpiło 10 uczniów.  Uczniowie mieli szansę wykazać się znajomością zasad ortografii i umiejętnością ich stosowania. Konkurs składał się dwóch części- dyktanda i zadań ortograficznych, za które można było zdobyć maksymalnie 70 punktów.
Najlepsze wyniki osiągnęli:
Amelia Nowak - 68 p. / klasa 3b /
Szymon Węglewski - 65 p. / klasa 3d /
Antoni Kaczmarek - 64 p. / klasa 3a /
Maria Jasińska - 64 p. / klasa 3b /.
  Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe i dyplomy, a pozostali uczestnicy dyplomy.


    Gratulujemy uczniom i ich nauczycielom.


Organizatorzy: Anna Szczucka, Dorota Malarska, Beata Kałużna