Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021 - pobierz

Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę niepełnoletnią - pobierz

Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę niepełnoletnią - pobierz

Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę inną niż rodzic/opiekun prawny - pobierz