• Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym - czytaj

    Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 - czytaj

  • Prezentacja – wymagania na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym - zobacz 

  •  Załączniki do informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022 - zobacz
  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 roku - zobacz
  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2022 roku - zobacz
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - pobierz 

  • Uzasadnienie do rozporządzenia - pobierz 

  • Załącznik nr 1 – wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 - zobacz 

  • Formuła arkuszy egzaminacyjnych w 2021 roku  - zobacz