• Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 - czytaj

  • Prezentacja – wymagania na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym - zobacz 

  • Wytyczne CKE, MEiN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r. - zobacz
  • Wytyczne dla zdających egzamin ósmoklasisty - zobacz
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - pobierz 

  • Uzasadnienie do rozporządzenia - pobierz 

  • Załącznik nr 1 – wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 - zobacz 

  • Formuła arkuszy egzaminacyjnych w 2021 roku  - zobacz