Skład Rady Rodziców 


Przewodnicząca – p. Katarzyna Bartnicka
Zastępca – p. Anna Brzósko - Pakuła 

Członkowie Zarządu
1. p. Katarzyna Spaleniak 
2. p. Ewa Szewczyk 

Komisja Rewizyjna
1. p. Anna Chylińska  
2. p. Magdalena Krawczyk

Konto Rady Rodziców

mBank NOWE KONTO Rady Rodziców - 71114020040000390280431852