Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023:

Oliwia Kruk - przewodnicząca

Igor Matuszewski - zastępca przewodniczącej

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Viviana Zatorska

Edyta Dyniak-Wachecka

Gabriel Lorencki

Kamila Bukowska

Izabela Stasiak

Mariusz Strojkowski

Przedstawiciel szkoły w Młodzieżowej Radzie Miejskiej w roku szkolnym 2022/2023:

Igor Matuszewski