SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

PRZEWODNICZĄCA - Zuzanna Wata Zastępca przewodniczącego -- Julia Żytkiewicz

 I skład PPOCZTU SZTANDAROWA: 


Paweł Fuzowski
Aleksandra Bartnicka 
Nikola Ścigalska


II skład PPOCZTU SZTANDAROWA: 


Szymon Gralak
Alicja Zakrocka
Sandra Sztandera
Członkowie Samorządu Uczniowskiego:
Oliwia Petko
Aleksandra Kubik 
Claudia Kopcik 
Natalia Krakowik  
Wiktoria Warcholińska
Barbara Komar
Paulina Włódarczyk
Kinga Kuliberda
Paulina Gaworczyk

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

ZAPLANOWANY NA ROK 2020/2021

WRZESIEŃ:

  1. Inauguracja roku szkolnego,

ze względu na pandemię wirusa Covid 19 nie planowany jest udział w uroczystościach miejskich, a udział we mszy świętej odbędzie się indywidualnie dla osób chętnych.

2. Spotkanie organizacyjne:

- zaplanowanie pracy SU na bieżący rok szkolny,

- wybór sekcji dekoracyjnej i porządkowej,

- ustalenie terminów zebrań SU,

- zatwierdzenie regulaminu i planu pracy SU,

- zaopiniowanie dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych,

- zatwierdzenie programu profilaktyki i programu wychowawczego szkoły, 

- omówienie szkolnych obchodów Dnia Chłopaka – zakup cukierków oraz seansu kinowego.

3. Omówienie pomysłu prowadzenia gazetki szkolnej w wersji online. 

PAŹDZIERNIK:

  1. udział w ślubowaniu klas pierwszych,
  2. udział w apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
  3. udział w kampanii profilaktycznej: Stop przemocy.

LISTOPAD:

1.     gazetka tematyczna z okazji Dnia Wszystkich Świętych,

2.     organizacja i udział w apelu z okazji setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę – gazetka szkolna,

3.     gazetka andrzejkowa.

GRUDZIEŃ:

1.     szkolne mikołajki – zakup cukierków, seans filmowy,

2.     plakat z życzeniami dla Rady Pedagogicznej i uczniów szkoły.

STYCZEŃ:

1.     gazetki tematyczne z okazji Dnia Babci i Dziadka,

LUTY:

1.     bal karnawałowy – szkolna choinka,

2.     szkolne walentynki.

MARZEC:

1.     obchody Dnia Kobiet,

2.     gazetki tematyczne: Pierwszy Dzień Wiosny,

3.     dzień autyzmu i udział w Światowym Dniu Zespołu Downa.

KWIECIEŃ: 

1.     gazetki tematyczne: Wielkanoc,

2.     gazetki tematyczne: Dzień Pracy, Święto Flagi,

3.     udział w apelu z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 –go Maja.

MAJ:

1.     gazetka tematyczna z okazji Dnia Matki.

CZERWIEC:

1.     gazetka tematyczna z okazji Dnia Dziecka, 

2.     Dzień Otwarty Szkoły – festyn,

3.     gazetka tematyczna z okazji Dnia Taty,

4.     podsumowanie pracy SU,

5.     udział w uroczystym apelu z okazji zakończenia roku szkolnego 2020/2021,

6.     przejęcie obowiązków przewodniczącej i sztandaru szkoły przez uczniów klas siódmych.

CAŁY ROK:

- udział pocztu sztandarowego w uroczystościach szkolnych, miejskich i kościelnych zgodnie z reżimem sanitarnym dotyczącym pandemii wirusa Covid 19,

- opieka nad sztandarem szkolnym,

- współpraca ze świetlicą szkolną, biblioteką i pedagogiem,

- współpraca z instytucjami środowiskowymi,

- zbiórka makulatury oraz plastikowych nakrętek,

- gazetki tematyczne,

- współorganizacja imprez szkolnych,

- szczęśliwy numerek.

Ze względu na wyjątkową sytuację pandemiczną wszystkie akcje i imprezy uzależnione są od sytuacji w kraju i szkole. Wszelkie akcje charytatywne odbędą się tylko w przypadku braku ryzyka zakażeniem koronawirusem Covid 19. 

W przypadku pracy zdalnej uczniowie samorządu przeniosą część akcji do internetu i zrealizują je online. 

Opiekunowie SU:

Viviana Zatorska

Edyta Dyniak – Wachecka

Kamila Bukowska

Gabriel Lorencki 

Mariusz Strojkowski