Ubezpieczenie w roku szkolnym 2021/2022

Ubezpieczyciel: COMPENSA  - NNW Ubezpieczenie Szkolne V 184

(ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży)

Suma / limit ubezpieczenia – 22 000 zł

Składka od ucznia – 50 zł

Polisa Typ: 184 nr 001041896

Okres ubezpieczenia:  od  01.09.2021 r.  do 31.08.2022 r. 

Dokumenty do pobrania:

ogólne warunku ubezpieczenia NNW

druk zgłoszenia szkody

informacje ogólne