Ubezpieczenie w roku szkolnym 2021/2022

Ubezpieczyciel: COMPENSA  - NNW Ubezpieczenie Szkolne V 184

(ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży)

Suma / limit ubezpieczenia – 22 000 zł

Składka od ucznia – 55 lub 70  zł

Polisa Typ: 184 nr 001078975  - skłdka 55 zł

Polisa Typ: 184 nr 001078977  - skłdka70 zł

Okres ubezpieczenia:  od  01.09.2022 r.  do 31.08.2023 r. 

Dokumenty do pobrania:

ogólne warunku ubezpieczenia NNW

druk zgłoszenia szkody

informacje ogólne